Taenia Solium Nedir

Taenia Solium Nedir


Erişkin şekli ince bağırsakta, larva şekli kaslarda ve iç organlarda yaşayan bir sestodtur. Kesin konak insan, ara konak domuz ve insandır. Đnsan hem son konak hem de ara konak olarak tespit edilmiştir. (Joklik ve ark., 1992, Mandell ve ark., 2000). Erişkini 3-4 metre boyunda skoleksinde kısa bir rostellumu vardır. Rostellum üzerinde iki sıra çengeller bulunur. 4 adet çekmeni vardır. Strobila 800-900 halkadan yapılmıştır. Her halkada 100-200 adet testis vardır. Đlk halka kısa sonraki halkalar uzun ve dardır. Her halkada bir adet genitel delik vardır. Genital delik halkaların sağında ve solunda olmak üzere oldukça düzenli sıralanmıştır. Olgun halkadaki uterus gövdesinden yanlara 7-12 tane kol uzanır. Yumurtası T. saginata yumurtası ile aynı özellik gösterir (Joklik ve ark., 1992).


T.soliumun insan bağırsağındaki yaşam süresi 10 yılı geçmekte, bazen 25 yıla erişmektedir. Đnsanlarda birden fazla bulunabilmekte ve bu sayı bazen 25’e ulaşmaktadır. Bu yassı solucanın gelişmesinde domuzlar arakonakçı görevi yapmakta ve bu hayvan tarafından alınan T.solium yumurtaları, ince bağırsaklarda açılmaktadır. Serbest kalan onkosferler, submukozadaki kan damarlarına girmekte ve buradan karaciğere ve vücudun her tarafına yayılmaktadır. Sistiserklere akciğer, karaciğer, böbrek, kalp, göz, deri altında ve beyin dokusunda da rastlanmaktadır. Cyticercus cellulosae iyi pişmemiş domuz etleriyle canlı halde insan bağırsağına gelince, evajine olan sloleks keseden ayrılır, vantuz ve çengelleriyle bağırsağa yapışır, yaklaşık 3 ay sonra tamamıyla olgunlaşır ve halkalar düşmeye başlamaktadır. Belli belirsiz bir abdominal ağrı, açlık hissi ve kronik hazımsızlık gibi non-spesifik belirtiler görülür (Lawrence ve Orihel., 1987).


Dışkı ile dışarı çıkan parçalanmış halkalardan etrafa dağılan yumurtalar ara konak tarafından besinler veya su yolu ile ağızdan alındığında sindirim sisteminde serbest kalan embriyo dolaşım yolu ile vücudun kaslarına ve iç organlarına giderek burada 60-70 gün içinde cysticercus haline geçer. Bu sestod larvasına cysticercus cellulosa adı verilir. Bu cysticercus cellulosa iyi pişmemiş domuz etlerinin yenilmesi ile insan bağırsağına gelir bağırsakta içeri çekilmiş skoleks dışarı çıkar çengelleri ile bağırsak çeperine tutunur ve üç ay içinde olgun Taenia haline geçer. T.solium cysticercusu santral sinir sistemi, göz ve çizgili kaslarda lokalize olur. Đnsanda en sık olarak santral sinir sisteminde yerleştiği bunu göz bölgesinin takip ettiği bildirilmektedir. Santral sinir sisteminde de genellikle subarachnoid aralıkta bulunur (Mandell ve ark., 2000).


http://zehirlenme.blogspot.com