Hidroksipolin Nedir

Hidroksiprolin Nedir


Hidroksiprolin (Hyp), vücutta tüm kollajende bulunan temel aminoasid olup, olgun kollajen molekülündeki aminoasidi eriğinin %12-14’ünü oluşturmaktadır. Kollajen prolin açısından oldukça zengin bir moleküldür. Prolin post-translasyonel hidroksilasyon ile hidroksiproline dünüştürülür. Serbest hidroksiprolinin yaklaşık % 90 kadarı kemik kaynaklı olup karaciğer tarafından metabolize edilmektedir. Kemik yıkımı sırasında Hyp’nin sadece % 10’u idrara geçer. Böylelikle idrar hidroksiprolini toplam kollajen yıkımının sadece % 10’unu yansıtmaktadır. Ek olarak idrar Hyp’i kemik yıkımını gösteren, idrarla en uzun süre atılan göstergelerden biridir, ancak idrar Hyp’i yeni oluşan kollajenden, kompleman yıkımından, kemik dışındaki dokulardan veya diyettende etkilenir. Günümüzde, kollajen düngüsünün nonspesifik bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. İdrar hidroksiprolini kolorimetrik yöntemle ile ölçülebilmektedir.


http://zehirlenme.blogspot.com