Kronik Kabizlik ve Diskilama Sayisi

Kronik Kabızlık ve Dışkılama Sayısı

Normal Dışkılama Sayısı


Çocuklarda yapılan çalışmalarda barsak hareketlerinin sıklığının çok değişken olduğu gösterilmiştir. Anne sütü ile beslenen çocuklarda dışkılama sayısının günde 7-¬8 defa veya 5-7 günde bir defa olması normal olarak kabul edilmektedir. Dışkılama sıklığı 4 ay-2 yaş arasında azalmakta ve 4 yaşındaki çocukların %96’sında günde 3 ile haftada 3 kez arasında değişmektedir. İlk 1 yıl içinde 2 günde 1 kez dışkı yapmayan çocuk araştırılmalıdır. Weaver ve arkadaşlarının (13) yaptığı bir çalışmada, 350 çocuğun dışkılama sayısının 4 aydan sonra 2 yaşına kadar ortalama günde 4’ten 2 kereye doğru yavaşça azaldığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmada, 4 yaşındaki çocukların ise %96’sında dışkı sıklığının günde 3 ile haftada 3 kez arasında değiştiği, 1-4 yaş arasındaki çocukların %85’inin günde 1-2 kez dışkı yaptıkları saptanmıştır. Kocaay’ın çalışmasında da (14), 36¬72 ay arası çocukların %82.2’sinin günde 1-2 kez dışkılama özelliği gösterdiği tespit edilmiştir.