Akciğer Solunumu Hastalığı

Akciğerlere iyi hava gelmiyorsa

Solunum yolları: Burun ya da ağızdan giren havanın, boğazdan ve bronşlardan geçerek akciğer­lere varmasını sağlar.

Akciğerler: Akciğer peteklerinden oluşan ve kanda gazlı değişimi sağlayan organlar.

Göğüs kafesi: Kaburga kemiklerinden, kas­lardan, göğüs zarından oluşan, altta diyaframla ka­palı ve akciğerlerin içinde bulunduğu sıvı geçirmez kafes.

Diyafram: Kasılmaları göğüs kafesinin, dola­yısıyla akciğerlerin hacım değişikliklerine imkân ve­ren güçlü kas.

Merkezi sinir kumandası: Solunumu sağla­yan otomatik kumanda sistemi (omurga soğancı­ğı).

İnsanın soluduğu nasıl anlaşılır?

Diyafram gerildiğinde, bir piston gibi iner, karın, karın üzerine dayanır ve karın şişer. Bu sırada mide
boşluğuna elle basılırsa, yaratılan hava alma hare­ketiyle, akciğerlere hava girmesi sağlanır.

Sıklık: Dakikada 1020

Dakikada solunum sağlamak için kaç hareket yap­tığınızı bilmeniz gerekir. Normal sıklık süresi, daki­kada 10-20 harekettir.

Diyafram gevşeyince, "piston" yeniden yukarı çıkar, karın cidarı normal yerine döner ve karın inerBu sırada hava da dışarı atılır. Soluk vermeyi, kişinin ağzına elinizi yaklaştırarak denetleyebilirsiniz.