Tıkanma Tıkanma Nedenleri

Gırtlaktaki engeller, Tıkanma, Tıkanma Nedenleri

Boğazda Tıkanma

Sıvı engeller

Gırtlak düzeyinde besinler ve sıvılar, so­lunum yolu üzerinde karşılaşır.
Solunum borusuyla yemek borusunun bu kesişmesi, ayırımı sağlayan normal refleksler­le kollanır. Doğal olarak sıvılar geldiğinde, ani bir refleks, larenksi kapatır. Daha sonra bu sıvılar ya yutulur ya da atılır.
Larenksin refleks kapanışı ya da yutma refleksi aksar veya tamamen ortadan kalkar­sa, sıvılar gırtlakta kalıp, akciğerleri boğma tehlikesini yaratabilir.

Bu sıvılar mideden gelirse, genellikle asit­lidir.

Yüz ya da yüzdeki boşluklarda oluşan (burun, kulak) kanamalardan da kaynakla­nabilir.
Ayrıca bu sıvılar durumun ciddiyetini an­layamayan biri tarafından verilen sıvılar da olabilir.
Bilinci sarsılmış ya da sarsılacak durumda olan birine, içecek hiçbir şey vermemek ge­rekir.

Belirtiler

Bayılan ve bilinçsiz bir kişide nefes boru­suna sıvı kaçtığı, gırtlağından gelen gurultu­lu seslerden anlaşılır.

Doktorların yapacağı ve Tedavisi

ilk aşamada, ağız boşluğu, boğaz, nefes borusu ve bronşlardaki sıvıyı çekmeyi deneyeceklerdir. İkinci aşamada, sindirim ve nefes borularını ayırmak için, ne­fes borusuna bir tüp salarlar. Bu tüp, ucundaki baloncuk sayesinde solunum
yol­larını kurutmayı sağlar.