Göğüs ve Göğüs Ucu Yarası

Göğüste açık yara, Göğüs Ucu yarası

İster bir kurşun, kesici bir silah veya bir başka cisimle olsun, açık ve kanayan bir gö­ğüs yarası, ciddi bir yara demektir


Mümkün olduğu kadar az dokunun. Örneğin ne yarayı açan yabancı cisim dışarı çıkartılmaya çalışılmalı, ne de antiseptik kul­lanılmalıdır.

Göğüs Yarası Tedavisi ve Yapılması gereken

Acilen doktor çağrılıp, yardım isten­dikten sonra, göğüsteki deliği steril kompres ve pansuman beziyle kapatma­yı deneyin. Elinizin altında hiçbir şey yok­sa, temiz çamaşır kullanın. Yaralı uzman hastabakıcılar tarafından kaldırılıp götürülmeden önce, üzerine olayın saat kaç­ta cereyan ettiğini ve yaranın kökenini be­lirten bir kâğıt iliştirin. Bu arada yardım gelene kadar yaralıyı, gözetim altında tu­nun; çünkü her an şok durumuna girebi­lir