Kaza Kazazede Travma Nedir

Kaza Nedir, Kazalar

Bilgisizlik, sorumsuzluk ve dikkatsizlik gibi nedenlere bağlı olarak bek­lenmedik bir anda meydana gelen, kişi ve çevresindekilerin sağlığını bozan, istenmeyen sonuçlar doğuran olaylara kaza denir.


Ülkemizde kazalardan ölüm oranı oldukça yüksektir. Hastanedeki ölümlerin %8'ini kazalardan ölümler kapsar. Kazalardan ölümleri yaş grupları önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle 5 yaşın altındaki ölüm nedenleri arasında kazalar 4. sırayı alır.

En sık görülen kazalar; trafik, iş, ev ve spor kazalarıdır.

Kazazede Kimdir

Kaza yapan veya meydana gelen kazadan etkilenen ve sağlığı bozu­lan kimsedir. Kaza­lar gibi doğal fela­ketlerden etkilenen kişiler de kazaze­de olarak tanımlanır. Deprern-zede gibi. insanı ruhen ve ekonomik olarak olumsuz yönde etkileyen so­syal olaylar da "zede" yapar.

Travma Nedir, Travma Sonrası Stres, Psikolojik Travma

Mekanik faktörler tarafından meydana getirilen lokal veya genel doku harabiyetine travma denir. Do­kuların travmaya karşı direnci vardır. Bu direnç dokuların anatomik yapılarından ileri gelir. Doku mekanik faktörün etkisine direnç gösterebilirse travma meydana gelmez. Travma etkeni olan faktörün yüzeyi, hızı, mesa­fesi, yapısı ve dokunun normal veya patolojik oluşu travmayı etkiler. Özellikle patolojik yapıdaki doku travmaya daha az direnç gösterir. Örneğin: Yanık skatrisi, tümörlü kemik gibi.Travma sonucu deri ve deri altı dokularında bütünlük bozulmuşsa açık travma, deri bütünlüğü bozulmamış fakat deri altı dokularında harabiyet meydana gelmişse kapalı travma denir.