Rahim Nedir Uterus Vajen Klitoris Yapisi

Rahim Nedir (Uterus), Gebelikte Rahim

Armut biçiminde içi boş bir organ olan rallimin uzunluğu (Uterus Boyutları) 7-9 cm., genişliği 2-5 cm., kalınlığı 2-2,5 cm. kadardır. Rahim, rahim gövdesi ve rahim boynu olmak üzere iki bölümdür. Rahim gövdesi rektumun önünde, idrar torbası­nın arka üst kısmında, biraz öne eğik olarak durur. Rahimin duruşu, tabanı üstte olan bir üçgen görünümündedir. Rahimin üst kısmının sağ ve sol uçlarından fallop boruları başlar. Alt kısmı incelerek rahim boynunu (serviks) oluşturur. Rahim boynu vajenin üst kısmına açılır. Rahimin içi salgı bezleri yö­nünden çok zengin müköz bir zarla örtülüdür, duvarları gebe­lik sırasında genişleyebilen helezon biçiminde uzanan kas do­kusuyla kaplıdır. Rahim aşırı öne eğik ya da arkaya yatık ola­bilir. Bunun doğurmamış kadınlarda önemi yoktur. Gebe kadı­nın doğumdan sonra rahminin sarkması oldukça büyük tehli­keler doğurabilir. Bu durum basit bir ameliyatla düzeltilebilir. Rahimin iç yüzü endometriyum adını alır ve rahim her ay, döl­lenmiş yumurtanın yerleşebileceği gibi hazırlık yapar. Rahimin oluşturduğu tabaka (plasenta) gebelik olmadığı takdirde bir miktar kanla birlikte tekrar yenilenmek üzere rahimin dışına atılır. Rahimde görülen bu kanama âdet kanaması ya da menstrüasyon adını alır. Menstrüasyon olayının dört devrede ince­lenmesi mümkündür. Birinci devre sakin devredir ve yaklaşık 2 gün sürer. İkinci devre, endometriyum dokusunun kalınlaş­ma devresidir. Menstrüasyon devresinin başında yumurtalıkta olgunlaşan ve içinde bir yumurta bulunan folikülün salgıladığı östrojen, folikülün yumurtayı atmasından sonra oluşan sarı cismin salgıladığı projesteron hormonları sonucu endometri­yum dokusu kalınlaşır ve döllenmiş yumurtayı almaya hazırla­nır. Üçüncü devre, endometriyum dokusunun (plasentanın) yı­kım devresidir. Gebelik oluşmadığı takdirde östrojen ve projesteron salgılarının durması üzerine endometriyum dokusu yıkılır. Dördüncü devre, onarım devresidir. Menstrüasyon kanamasının durmasından sonra endometriyum onarımı başlar. Kan artıkları emilmeye uğrar ve yıkılan doku yeniden yapılır. Yıkılma devresinde rahim boşluğuna kan sızar ve bir süre son­ra sızan bu kanla birlikte yıkılmış olan endometriyum dokusu dışarı atılır. Menstrüasyon süresi 28 gündür. Normalde 5 gü­nü kan damarlarının dolması, 4 günü kanama, 7 günü onarım­la geçer. Geri kalan 12 gün sakin devredir. Yumurtlama 28 gün­lük devrenin yaklaşık 14. gününe rastlar. Döllenme fallop borularının içinde olacağı için her ayın üç günü gebelik gerçek­leşebilir. Menstrüasyon olayının tümü yumurtalık ve hipofiz bezinin yaptığı hormon salgılarının etkisi altında geçer.

Doğum kanalı (Vajen Nedir, Vajen Hastalıkları)


Kadının hem doğum kanalı hem de cinsel birleşim yoludur. Yaklaşık 7-10 cm. uzunlukta, esnek kaslardan yapılmıştır. Vajenin içi, salgı yönünden zengin müköz zarla kaplıdır. Vajenin ağız kısmına yakın ve iki tarafında, vajeni salgılarıyla nemli tutmakla görevli bir çift Bartolin be­zi vardır. Vajen içinde birtakım yararlı basiller yaşar ve bun­ların salgıladıkları bir çeşit asit birçok hastalık mikroplarını öldürür. Rahim boynu (serviks) vajenin dip tarafına açılır. Va­jenin ağzı iç ve dış dudaklarla (vulva) korunur.

Erektil organ (Klitoris, Klitoris Yapısı)


Görevi yalnızca cinsel birleşim sı­rasında cinsel duyguların uyarılması ile ilgilidir.

Himen (kızlık zarı): Vajen girişinde halka biçiminde bir zardır. Çok ince olan bu zar ilk cinsel birleşim sırasında yırtı­larak vajen ağzının kenarlarına çekilir ve zamanla yıkıma uğrar