Gebelik Hastaliklari Dusuk Dis Gebelik

Gebelik hastalıkları, Gebelik Hastalığı

Gebelik normal olmakla birlikte, Hamilelik sırasında görülmesi mümkün olan hastalık ve bozuklukların vaktinde teşhis ve te­davi edilmesi gerekir. Bunun için de gebe kadının doğumdan önce düzgün olarak kontrol altında bulundurulması şarttır. Ge­be kadının, gebeliği süresince sağlıklı olması hem kendisi hem de bebeği için son derece önemlidir.

Düşük, Gebelikte Düşük, Hamilelik Düşük Nedir


Gebeliğin 28. hafta içinde son bulmasına düşük adı verilir. Düşük, fetüsün ölmesi ve rahimden atılması olayı­dır. Düşük yapmanın çeşitli nedeni olmakla birlikte, bunlar dört grupta toplanabilir: Hamilelikte Düşük Nedenleri;

1. Döllenmiş yumurtadaki gelişim bozuklukları (% 50).
2. Rahimde görülebilecek yapı bozuklukları (% 20).
3. Bulaşıcı hastalıklar ve diğerleri (% 30).
4. Kazalar (% 100).

Belirtileri: Karın alt bölgesinde sancılar ve vajinal kana­malar.
Tedavi: Yatak dinlenmesi ve hormon tedavisi, vitamin ve­rilmesi.
Korunma: Her türlü vajinal kanama mutlaka doktora ha­ber verilmelidir.

Dış gebelik (Tuba Gebeliği)


Anormal olan bu gebeliğe çok ender olarak rastlanır. Yumurta normalde fallop borusu için­de döllenir ve rahime inerek plasentaya yerleşir. Fakat çok en­der olarak döllenmiş yumurta fallop borusunun duvarına ya­pışarak gelişimini burada sürdürür. Yumurtanın süratle geli­şimi sonucu fallop borusu yırtılır ve karın içine kanama olur. Eğer kanama şiddetliyse kadın birkaç dakika içinde bayılır. Kanamanın yavaş olması halinde karında sancı ve vajinal ka­nama olur.

Dış Gebelik Belirtileri: Bütün karın bölgesinde ve omuzlara kadar ya­yılan şiddetli ağrıyla birlikte vajinal kanama görülür. Tedavi: Ameliyat.
Gebelik kusmaları: Gebe kadınların çoğunluğu gebeliğin 8-16 haftalarında mide bulantısı ve kusmadan şikâyet ederler. Genellikle gebeliğin ilk haftalarında başlayan kusmalar 3. ay­da kesilir. Özellikle gebeliğin 4. ayından sonra başlayan kus­maların mutlaka tedavi edilmesi gereklidir. Bu tip kusmalar genellikle ilk kez doğum yapacak kadınlarda çok sık görülür ve çoğunlukla psikolojiktir.
Belirtileri: Günde 5-10 kez kusma, zayıflama ve halsizlik.

Süreci: Genel sağlık durumunda bozulma görülür. Aşırı kus­ma sonucu su ve tuz kaybı büyüktür. Tedavinin geciktirilmesi halinde idrarda aseton miktarı yükselir, bayılmalar ve karaci­ğer bozuklukları ortaya çıkar.

Dış Gebelik Tedavisi: Hastane tedavisi gereklidir. Vücuttan kaybolan su ve tuz damar yoluyla verilir. Daha sonraki kusmalar da ilaçlar­la önlenir. Her şeyden önce kadının psikolojik sorunlarının or­tadan kaldırılması gerekli ve önemlidir.

Eklampsi Nedir, Preeklampsi


İdrarda albümin bulunması, kan basıncının yükselmesi ve dokularda su toplanması gebe kadın için son derece tehlikeli göstergelerdir. Böyle durumlar tedavi edilmedikleri takdirde pre eklampsi ve eklampsi nedeni olurlar. Her ikisi de genellikle ilerlemiş gebeliklerde ya da doğumdan he­men sonra görülen nöbet ve koma halidir.

Belirtileri: Başın arka kısmında ağrı, göz kararması, mide bulantısı ve kusma, bacaklarda su toplaması, idrarda albümin miktarının yüksek olması, kan basıncının yükselmesi ve doku­larda su toplanması.

Tedavi: Hastane tedavisi öngörülmelidir. Hastaya yatıştı­rıcı ilaçlar verilmeli ve sakin bir ortam sağlanmalıdır. Eğer hasta gebeyse ve doğum olayı henüz başlamamışsa, yapay do­ğum ya da sezaryen uygulanmalıdır.
Korunma: Gebelik süresinde düzgün olarak doktor kontrolünde bulunmalıdır.

Loğusalık humması (puerperal humma)


Mikroplu bir has­talıktır. Genellikle plasentanın atılmasından sonra rahimin ya­ra yüzeyinin mikroplanması sonucu olur.

Belirtileri: Genel sağlık durumunda bozulma görülür. Ateş sık sık yükselir. Loğusalık akıntısı artar ve çok kötü kokar. Rahimde büyüme ve dokunmaya karşı duyarlık vardır.
Seyri: Tedavi geciktirildiği takdirde dış üretim organla­rında iltihaplı durumlar ortaya çıkar. Ağır vakalarda yumurta­lıklar, fallop boruları ve karın zarı iltihapları görülür.
Tedavi: Antibiyotik tedavisidir. Penisilinin bulunuşundan beri hastalık öldürücü niteliğini kaybetmiştir.
Korunma: Tek korunma çaresi doğum sırasında ve sonra­sında temizliğe önem verilmesidir.

Memenin Akut İltihabı (Kronik Mastit Nedir)

Meme
apsesi loğusalık dö­neminin en sık rastlanan bir hastalığıdır. Stafilokok cinsi bir bakterinin neden olduğu bu hastalıkta bakteriler genellikle meme ucundaki çatlaklardan içeri girerler ve süt bezlerini ilti­haplandırırlar.

Belirtileri: İltihaplı bölgede kızarıklık, ağrı, ateş, huzur­suzluk


Süreci: Meme bezleri şiş ve dokunulduğu zaman duyarlı­dır. Parmaklarla yoklandığında tek tük düğümcükler hissedi­lir. Düğümcüklerin üzerindeki deri iyice kızarmış ve geril­miştir.

Tedavisi; İlaç tedavisidir. Yatak dinlenmesi verilir. Bebek memeden kesilir ve memedeki süt elle sağılarak boşaltılır. Eğer apse oluşmuşsa mutlaka yarılıp iltihabın boşaltılması ge­rekir.