George Ryerson Fowler Pozisyonu

Fowler Pozisyonu

George Ryerson Fowler 1848 – 1906


GEORGE RYERSON Fovvier. 1848 yılında dünyaya gelmiştir. Babası demiryolu makineleri tamircisi idi. Kasaba okulunu bi­tirdikten sonra babasının dükkanına sanat öğrenmek için devam et-meye başladı.

Fowler'in cerrahlıkla ilgisinin bir gün makina kazasına uğrayan bi­rinin tedavisi için yardıma çağırıldığı ve bu yardım sırasında kendisinde cerrahlığa karşı bir heves uyanarak başladığı rivayet edilir. 18 yaşında Bellevue Hastanesi Tıp Koleji'ne girdi ve 23 yasında tıp doktoru oldu. 7 yıllık bir pratisyenlik hayatından sonra yeni kurulmuş olan East Bro­oklyn Dispanseri'ne ziyaretçi cerrah olarak intisap etti. Cerrahi bilgile­rini arttıran Fowler diğer hastanelerde de ameliyatlar yapmaya başladı ve 47 yaşında Brooklyn hastanesi cerrahi şefliğine atanmakla beraber New York Poliklinik Tıp Okulumda da profesörlüğe başladı. Bu sırada appandisit hakkında bir çalışma yaptı ve bu hastalığın gerek tedavisi gerekse teşhisinde yeni esaslar ortaya koydu. Fowler oğlu Russelin yar­dımı ile Brooklyn hastanesinde ilk defa olarak bugün "Fowler pozisyo­nu" denen yatış şeklini uyguladı. Abdominal operasyonlardan sonra uygulanan bu yatış şeklini Brooklyn Tıp Derneği huzurunda izah eden Fovvier daha sonra konuyu Medical Record da yayınladı.

Fowier pozisyonunda yatağın baş tarafı yerden 30-40 santim kaldı­rılır. Bu noktanın çok önemi vardır. Çünkü bazı hasta bakıcılar Fowler pozisyonu için hastanın başının yastıklarla bir miktar yükseltilmesini yeterli bulmaktadırlar. Bununla beraber Fovvler pozisyonu uygulandık­tan sonra hasta başının yastıklarla yukarı kaldırılması da faydalıdır ve Moynihan, Mayo Robson gibi klinisyenler tarafından da önerilmiştir.

Bugün alçak ve yüksek olmak üzere iki çeşit Fovvler pozisyonu bi­linmektedir. Alçak durumda sadece hasta yatakta bir miktar yükseltilir. Yüksek Fowler de ise hastanın yatağı döşemeden 30 santim kadar yu­karı kaldırılarak yapılır.

Fovvler her ne kadar bir karın cerrahi olarak tanınmış ise de cerra­hinin diğer şubelerinde de çe.şitli çalışmaları vardır. Özellikle toraks cerrahisinde ampiyem olgularında uygulanmış dekortikasyon ameliye­si çok ünlüdür.

Tarihin garip bir tecellisi olarak bu büyük cerrah gangrenöz. bir ap-pendisitin çıkarılması ameliyatını yaptıktan sonra bir peritonit sonucu ölmüştür.