Ramon Y. Cajal Hucresi 1852 – 1934

Cajal Hücresi

Ramon Y. Cajal 1852 – 1934


1883 YILINDA anatom Ramon Y. Cajal çalışmalarını "Golgi" bo­yamasında yeni bir modifikasyon metodu hakkında isimle yayın­ladı. Aslen İspanyol olan bu anatomist medulla spinalis, beyin ve sinir­lerin embriyolojik gelişimi ve rejenerasyonları hakkında faraziyeler ya­ratıyordu. Başka araştırmalarında retinanın ve işitme organını konstitüsyonu hakkında yeni bilgiler veriyordu. Ramon Cajal'ın çalışma ha­yatındaki en önemli faaliyeti, kendi metodlan ve araştırma fikirleri ile sinir sistemi yapısı hakkında yeni gerçekler bulmasıdır. 1906 yılında Golgi ile aynı zamanda Nobel Ödülü'nü kazandı.

Santiago Ramon Y. Cajal. 1852 yılında bir doktorun oğlu olarak, Provinz Saragossa'da bulunan Petillade Aragon'da dünyaya gelmiştir. 1873 yılında genç bir hekim olarak Küba'ya askerlik hizmeti yapmak için gönderildi. 1877 yılında terfi ettirilip Madrid'e nakledildi ve aynı yıl içinde profesör oldu. Kısa bir süre sonra birbiri arkasına Saragos-sa'ya (1879). Valenicia'ya (1884). Barcelona'ya (1887) ve Madrid'e (1892) atandı ve 30 yıl orada çalıştı. 1900 yılında "İnvestigaciones bi-ölogicas"nın ve "İnstituto Nacional de Higiene"nin direktörlüğüne da­vet edildi. Ramon Y. Cajal 1934 yılında ölürken bizlere çok değerli il­mi çalışmalarından başka birçok değerli ders kitapları da bırakmıştır.