Usye Nedir Cocuklarda Usye

Üsye Nedir, Çocuklarda Üsye Tedavisi

Yetişkinde %85'i nonbakteriyel ajanlarla gelişir, bunların da çoğu virüstür. Ancak %15'i nonbakteriyel ajanlarla gelişir. Bunun %10-20'si A grubu beta HS (Beta Hemolitik Streptokok) enfeksiyonudur ve tedavisi gerekir. A grubu Beta HS enfeksiyonu kliniği; -Boğaz ağrısı -Yüksek ateş -Ağrılı LAP -Lökositoz -Deri döküntüsü

Viral Üsye

Bir ÜSYE'de bunların hepsi varsa %100 A grubu Beta HS enfeksiyonudur. Ağrılı LAP yoksa Beta HS enfeksiyonu olduğu şüphelidir. Viral mi Beta HS mi olduğu FM ile kesin ayırt edilemez. Beta HS enfeksiyonunda tonsiller ileri derecede hiperemik, hipertrofiktir ve birkaç eksuda içeren plak bulunur. Ayrım için boğaz kültürü yapılmalıdır. Periferik yaymada nötropeni vardır. A grubu Beta HS 9 güne kadar tedavi edilmese de olur. Önemli olan ARF'dir. Lokal komplikasyonlar çok önemsizdir. Abse oluşabilir bu da drenaj ve antibiyotikle iyileşebilir. 9 gün içinde tedavi verilirse ARF önlenir.
Tedavide birkaç yöntem vardır;

-Tek doz 1. 2 milyon Ü benzatin penisilin
-Oral penisilin tedavisi 4 x 250 mg 10 gün süre ile
-Allerji varsa eritromisin 4 x 250 mg 10 gün süre ile
-Viral enfeksiyon için birşey verilmez.

Stafilokokkal ÜSYE retrofaringeal veya peritonsiller abse şeklinde görülür. Bunlarda cerrahi drenaj + antistafilokokkal antibiyotik tedavisi uygulanır. Boğaz kültüründe staf. üremesi önemsizdir. Viral enfeksiyonlarda boğaz florası değişir, stafilokok yerleşir. Viral enfeksiyon seyrinde kültür alınırsa staf. ürer.