Kontakt Dermatit Nedir

Kontakt Dermatit Nedir

Kontakt dermatit deri üzerindeki bir maddenin toksik etkisiyle (primer ir-ritan dermatit) veya gecikmiş tip aşın duyarlılık reaksiyonu oluşturarak (allerjik kontakt dermatit) yaptığı hastalıktır. Her ikisi de sık görülür ve fi­ziksel engellik hali oluşturduklarından hastaların aktivitelerinin azalması­na neden olur.

Primer İrritan Dermatit

Primer irritan dermatit, toksik "irritan" maddelerin deri üzerine direkt te­masıyla oluşan bir egzematöz döküntüdür.

Klinik özellikler ve Kontak Dermatit

İrrite olmuş deride öncelikle, pullanma, kırmızı ve fissürlü alanlar görülür . En sık eller tutulur. Avuç içi derisi ve parmaklann palmar yüzeyleri sıklıkla etkilenir. Ancak, parmaklar arası bölge veya el­deki herhangi bir alan da etkilenebilir. Temas eden maddeler çok toksik olduğundan, deri eksudatif ve yangılı olabilir. Kontakt dermatit'in bu for­mu şiddetli ağrı ve irritasyon yapar. Fissürler hareketleri zorlaştırır ve has­tanın günlük aktivitesini önemli derecede azaltır.

Ayrıcı tanı

Bu durum, allerjik kontakt dermatit ile dikkatli bir anamnez ve deri yama testiyle (aşağıya bakın) ayırt edilmelidir. Elleri tutan psoriasis, kontakt dermatite benzeyebilir ama başka yerlerdeki psoriasis lezyonları genellik­le birlikte bulunur. Tinea genellikle sadece bir eli tutar ve yaygın eritem ile berrak bir pullanma vardır. Şüphe varsa pullar mikroskop altında man­tar miçeli açısından incelenir.

Hastalığın Seyri ve Epidemiyolojisi

"trritan" maddeler yeteri kadar temas ederse, herkesin derisini zedeleye­bilir. Ama bazılarında primer irritan kontakt dermatitin ortaya çıkması da­ha kolaydır. Özellikle atopik hastalar ve güneşte kolayca yanan açık tenli kişiler daha yatkındır.

Bu hastalık, özellikle el işleri olanları (mesleki dermatit) ve ev hanım­ları (ev hanımı dermatiti) tutar. İnşaatta çalışanlar, tamirciler, kuaförler, aşçılar ve çamaşırhane çalışanları sıklıkla etkilenen gruplardan bazılarıdır. Bu durum, fiziksel engellerden dolayı çok büyük ekonomik kayıplara ne­den olur. Genellikle alkaliler, organik çözücüler, deterjanlar ve çimento ile temas sorumludur.

Kontakt Dermatit Tedavisi

Potansiyel zararlı maddelerin tespiti, toksik olmayan maddelerin kullanı­mı, deri temasının önlenmesi, koruyucu eldiven kullanımı, nemlendirici kullanımı ve işçilerin eğitilmesi alınabilecek önemli tedbirlerdir. Bu du­rumlarla karşılaşıldığında, sebep olan madde tespit edilmeli ve temas ön­lenmelidir. Durum ağır ise, hasta el işinden bir süre uzaklaştırılmalıdır. Nemlendiriciler etkilenen deriyi daha esnek yapar ve fissürleri azaltarak tedavide önemli bir yer tutar. Zayıf ve hafif potent kortikosteroidler iyileş­meyi hızlandırır.