Kanser ve Beslenme

Kanser ve Beslenme

Kanser oluşumunda çok çeşitli faktörler rol oynamaktadır. Etiyolojik olarak multi faktöriyel olan bu hastalıkta beslenme ve diyet faktörü konusunda bir çok top­lumda epidemiyolojik incelemeler yapılmakta ve çok sayıda hayvan deneyleri ile diyet ve kanser arasındaki ilişkiler saptanmaya çalışılmaktadır. Diyetler ile vücuda giren ba­zı maddelerin kanserojen olduğu ya da ön maddelerinin (prekürsör) kanserojen ol­dukları tespit edilmiştir. Gıdalar içindeki besin unsurları (karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral md. vs.) ile posanın kendi başlarına herhangi bir karsinojenik etki yapmadığı, ancak bu besinlerden bazılarının yetersiz, dengesiz ve aşırı miktarda vü­cuda alındığı durumlarda vücuda girmiş olan karsinojen maddelerin etkisini inhibe (durdurucu) edici ya da arttırıcı yönde rol oynadıklarına ilişkin bulgular tespit edil­miştir.

Besinler içindeki en çok kanser yapıcı kimyasal maddeleri taşıyan yağlar, yağlı etler, yumurta ve yağlı tohumlar gibi yağı çok olan besinlerdir. Fazla yağ tüketimi ve şişmanlık ile deri ve meme kanserleri insidensindeki artış paralellik göstermektedir. Pek çok epidemiyolojik çalışmada yüksek miktardaki A vitamini ön maddesi (prekürsörü) P-karoten içeren diyetler tüketildiğinde akciğer, larinx, ağız boşluğu, servix uteri ve mesane epitel kanserleri riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. C vitami­ninin de çeşitli yollarla vücuda giren birçok kimyasal karsinojeni etkisiz duruma getir­diği bilinmektedir. Örneğin günde içilen bir paket sigara C vitaminini yok eder. Bu ne­denle başta sigara içenler ve kimyasal karsinojenlerle doğrudan teması olanlar daha fazla C vitamini almaları kanser riskini azaltıcı bir etki yapar. Yine E vitaminide bazı toksik -zehirli- maddelerin- etkilerini azalttığından kanserden koruyucu maddeler içinde yer alırlar.