Baryum Lavmanı

Çift Kontraslı baryum lavmanı

Daha yakın sayılabilecek bir zamana kadar röntgen, tüm kolonu "görmenin" tek yoluydu. Bazı durumlarda, örneğin kişi kolonoskopi yaptırmayı kabul etmediğinde veya bireyin anatomisindekı anormal bir durum nedeniyle kolonoskopi yapılması olanaklı olmadığında hâ­lâ kullanılmaktadır.


Bu uygulamada kolonun iç yüzeyi baryum sülfat kontrast madde­siyle kaplanır. Baryum ve ufak miktarda hava (çift kontrast) rektum­dan sokulan bir hortum yardımıyla yavaşça kolon içine pompalanır. Hava kolonu hafifçe gererken baryum da iç yüzeyini kaplar. Röntgen ışını havadan geçmekle birlikte baryumdan geçmediği için kolonun iç yüzeyinin genel hatlarını verir ve polip, doku büyümelerini ve diğer olağandışılıkları gösterir.

Riskleri ve dezavantajları

Girişimsel bir işlem değildir, bu neden­le de çok az komplikasyon görülür.Tıpkı kolonoskopi için olduğu gibi sadece sıvı gıdalarla beslenme­yi ve laksatiflerle tüm kolonun temizlenmesini gerektirmesi dezavan­tajları arasındadır. Üstelik olağandışılıkları kolonoskopi kadar doğ­ru saptayamaz. Baryum lavmanının 7mm ve daha iri polipleri ortaya çıkarma oranı %70'dir. Ayrıca bu polipleri saptandıkları anda çıkar­mak ya da biyopsi yapmak da olanaklı olmaz. Sonuç olarak bir bar­yum lavmanında polip görülürse sonrasında kolonoskopi yaptırma­nız gerekir. Bu test de rahatsızlık verir ve bu uygulamayı yapan dene­yimli radyolog azdır.