Bebegi Anne Sutunden Kesme

Bebeği anne sütünden kesmenin anne üzerinde etkisi var mıdır?

Pek çok kadın bebeğini sütten kesme kararını aldığında pek çok değişik duyguyu bir arada yaşar. Sütten kesme anne tarafından bir tür ayrılma olarak yaşanır. Bir taraftan artık emzirmiyor olmak kadını özgürleştirirken ve bebeğini büyütmenin gururunu yaşatır­ken, bir taraftan da bebeği ile arasındaki güçlü bağın, emzirmeye son verilmesiyle birlikte yok olacağı düşüncesi anne için hüzne neden olur

Anne sütünü kesmek kadın için bebeğinin bağımsızlaşması ve bir daha bebeğinin kendisine onu emzirirken olduğu kadar 'ba­ğımlı' olmayacağı anlamına gelir. Bebeğin artık çaresiz bir şekilde anneye 'bağımlı' olmaması, annesine duyduğu gereksinimin görece olarak azalması ve artık yeni bir dönemin başlaması anneyi hüzünlendirir. Bu nedenle de annenin emzirmeye son verirken çok farklı karmaşık duygular yaşamaya, duygusal olarak hazırlıklı ol­masında yarar vardır. Annenin bebeği ile olan ilişkisinin niteliği­nin değil de formunun, onun büyümesi ile birlikte değiştiğini ve bebeğine yakın olmanın, onu 'beslemenin' başka değişik yollan olduğunu fark etmesi gerekir.

Kadının bebeğiyle olan yakın ilişkisi doğumdan önce onu kar­nında taşıması, doğumdan sonra da emzirdiği için sürekli olarak bebeğinin kendisine tam bağımlı bir halde yaşamasına neden olur. Bebeği sütten kesme kadının kendi bedenine yeniden sahip olma­sı, yeniden bireyselleşmesi anlamını taşır. Bazı kadınlar için emzir­meye son verilmesi yaşam döngüsü içinde bedenlerinin ikinci be­bek için hazır olduğu anlamına gelir. Bu süreç annenin aynı za­manda yeni bir bebek fikrine de sahip olduğu dönemdir.

Emzirmeye son vermek, kadının kendi bedeniyle olan ilişkisini hem bebeğiyle hem de eşiyle olan ilişkisi bakımından da etkiler. Bazı kadınlar bebeklerini emziriyor olmalarını eşleriyle istemedik­leri bir cinsel ilişkiye girmemek için bahane olarak da kullanırlar. Kadının hayatında bebeği öylesine büyük bir yer kaplar ki eşine de yaşamında yer vermekte zorlanır.

Bazı kadınlar için emzirmek cinsel haz kaynağına dönüşmüş de olabilir. Bu da annenin emzirmeye son vermesini güçleştirir. Emzirmenin gereğinden fazla uzun sürmesi bebek üzerinde olum­suz psikolojik etkiler bırakabilir.

Babanın hem başlangıçta anne ile bebek arasında sağlıklı bir beslenme ilişkisinin yerleşmesinde, hem de daha sonra bebeği süt­ten kesmede anneye yardım konusunda çok önemli bir rolü vardır. Emzirmeye son verilmesi hem annenin hem de bebeğin ailenin di­ğer fertlerine fiziksel ve duygusal olarak daha dönük olmaları an­lamına gelir. Ailenin kendi dinamiğine bağlı olarak baba, kadın ta­rafından ya bebeği ile arasındaki yakın ilişkide araya giren olarak ya da destek olarak algılanır. Burada belirleyici olan anne babanın arasındaki yakınlığa bağlı olarak aradaki ilişkinin niteliğidir. İlişkinin niteliğine bağlı olarak bebeğin gelişi aileyi büyütür, zengin­leştirir ya da ailenin yapısına bağlı olarak rutinini bozup berabe­rinde kaosa neden olabilir. Bütün bu değişkenler de sonraki aylar­da karşılaşılan yeni deneyimlerin nasıl aşılacağını da belirler.