Cocuklarda Gece Uyanma Sorunu

Çocuklar gece uyanıp anne babalarının yataklarına geldiklerinde ne yapılmalıdır?

Geceleri yalnız çocukların değil yetişkinlerin de uykuları bölünebi­lir. Gece boyunca uyandığımız kısa zamanlar vardır. Kısa uyanış­lardan sonra yeniden uyumaya devam ederiz. Kısa süreli uyanışlar uyku içinde doğal bir süreçtir. Doğal olmayan, uyandıktan sonra yeniden uyuyamayacağını düşünmekten ve bu kaygılardan kendi­mizi kurtaramamaktır.

Çocuklar hastalık ya da diş çıkarma gibi özel nedenlerle, uyan­dıktan sonra yeniden uyumakta zorluk çekerler. Bu da yine doğal bir durumdur; ancak gece bir kez uyandığında uyuyamama sürek­lilik alırsa artık bir sorundan söz ediyoruz demektir. Böylesi bir durumla karşılaşıldığında hiç yapılmaması gereken, çocuğun yiye­cek ya da oyun taleplerini yerine getirerek onu eğlendirmeye çalış­maktır. Kendisi ile oynanan ya da kendisine izlemesi için televiz­yon açılan çocuk için artık yeniden uykuya dönmek çok uzaktır. Gece onun için bitmiştir. Üstelik de zaman içinde çocuğun gece gündüz dengesi tamamen bozulur ve çocuk gündüzleri uykusunu alarak geceleri uyanık kalmaya başlar.


Çocuklarda Gece Uyanma

Bazı çocuklar da uyandıklarında soluğu anne babalarının ya­taklarında alırlar. Anne babalar genellikle gece yataklarına gelen çocuğu yatağa kabul ederler; çünkü bu, anne babaların da işine gelen pratik bir çözümdür. Ancak onun yerine mutlaka çocuğu ya­tağına geri götürmek, alçak sesle tamamen uyanmasına engel ola­cak şekilde uyku vakti olduğunu ve yatağında uyuması gerektiği­ni fısıldayarak hatırlatmak gerekir. eğer çocuğunuz yeniden uyanarak ya
tağınıza gelirse bu kez ona yeni bir hatırlatma yapmadan sessiz bir şekilde onu yatağına götürüp yatırmanız gere­kir. Her ne kadar bu, anne baba için meşekkatli bir iş de olsa kararlı ve sü­rekli bir şekilde yatağına uyuması için götürülen çocuk, uyuması için tek yerin yatağı olduğunu sonunda öğrenecektir. Çocuk zaman zaman yata­ğına götürülür, zaman zaman da anne babanın yatağında uyuma­sına izin verilirse, kendisine tutarlı bir tepki verilmediği için hep anne babasının yanında yatmak isteyecektir. Çocuklar için çok işe yarayan bir başka yöntem de yatağında uyuduğu akşamların evde oluşturulacak bir şemada işaretlenmesi ve haftanın sonunda kü­çük bir ödüllendirmeye gidilmesidir. Bu yöntem olumlu davranışın pekişmesine yol açar.

Eğer çocuğun gece uyanarak anne babanın yanına gelmesi ye­ni bir durumsa hem çocuğun özel yaşamında hem de aile içinde söz konusu olabilecek değişkenlerin üzerinde durulması gerekir. Gece uyanışlar ve yeniden kolaylıkla uykuya dönememek çocuğun yaşadığı bir kaygıyı ve anne babanın yatağına gelerek güven ara­yışı içinde olduğunu gösteriyor olabilir. Daha önce de değişik ko­nu başlıklarında değinildiği gibi izlenecek olan kararlı bir tutum çocuğun kendisini güvende hissetmesine yardım eder.

Bazı anne babalar tercihlerini çocukları ile uyumaktan yana kullanırlar. Arzu edilen, çocuğun ilk yıl içinde bağımsız uyuyabil-me alışkanlığını, dolayısıyla kendi başına uyuyabileceğinin güve­nini kazanmasıdır. Anne babaları yanılgıya düşüren nokta, birlik­te uyuma ihtiyacının çocuklarından kaynaklandığını düşünmeleri­dir. Oysa genellikle bu ihtiyaç çocuğun değil şu ya da bu nedenle anne babanın kendi ihtiyacı olmasıdır.