Cocuklarda Uykuda Yurume

Çocuklar niçin uykularında yürürler?

Uykuda yürüme adından da açıkça anlaşılacağı gibi çocuğun uy­kusu sırasında hareket etmesi, yürümesidir. Uykuda yürüme, uy­kunun rüya evresinde görülür.

Uykuda yürüme genellikle çocuklarda, ergenlere ve yetişkinle­re göre daha yaygındır. Erkek çocuklarda görülme oranı kız çocuk­lara göre daha fazladır. Çocuklarda ergenlik dönemi öncesinde 6-12 yaş arasında görülmekle birlikte, daha büyük yaşlarda da gö­rülebilir. Kalıtımsal olma özelliği de vardır. Uykuda yürüyen çocu­ğu o sırada uyandırmak oldukça zordur. Çocuk uykusunda yürü­düğünü ertesi sabah hatırlamaz. Uykuda yürüme davranışı uyku­nun ilk üçte birlik evresinde ortaya çıkar.


Normal bir uykuda, hafif uykudan derin uykuya doğru evreler vardır. REM dönemi adı verilen evre, rüyanın görüldüğü evredir. Uykuda yürüme REM dışındaki uykunun derin olduğu evrede gö­rülür.
Çocuklarda uykuda yürümenin nedeni tam olarak bilinmemek­tedir. Stres, kaygı gibi faktörlerin uykuda yürüme üzerinde etkili olduğu düşünülmekle birlikte uykuda yürüme davranışında temel nedenin psikolojik faktörler olmadığına inanılmaktadır. Uykuda yürüme denilen durum, çocuğun her zaman uykusunda yürümesi şeklinde ortaya çıkmayabilir. Çocuğun sadece kalkıp oturması da uykuda yürüme genel başlığı altında değerlendirilir. Her ne kadar çocuk bu sırada uyanık olduğu izlenimini verse de aslında uyanık değildir. Bu durum gece birkaç dakika sürebileceği gibi yarım sa­at, hatta daha uzun da sürebilir.

Anne babaların çocuklarına verecekleri duygusal desteğin yanı sıra evlerinde birtakım güvenlik önlemleri almalarında da yarar vardır. Sözgelimi, çocuğun yatağının merdivenlere yakın olmaması ya da kapı ve pencerelerin kilitli olduğundan emin olunması, çocu­ğun odasında takılıp düşmesine neden olacak şekilde yerde oyun­cak gibi değişik objelerin olmaması gerekir.

Uykuda yürüme davranışı genellikle zaman içinde kendiliğin­den geçer ve kişinin kendisine de, çevresindekilere de zarar vermez. Uyku sırasında çocuk evden dışarı çıkmaya çalışıyorsa ya da uykuda yürüme davranışı çok sık oluyorsa mutlaka bir doktora başvurulması gerekir.

Uykusunda yürüyen çocuk için dikkat edilmesi gerekenler

Çocuğun yorgun olması uykuda yürümeyi tetikleyeceğin-den çocuğun gün içinde dinlenmesini sağlamak gerekir.

Çocuğun uykuya rahat bir şekilde gitmesini sağlayarak, uykuya gidiş öncesinde yapılanları bir tür ritüele dönüş­türmek etkili olur: pijamaların giyilmesi, dişlerin fırçalan­ması, öykü okunması...

Çocuğun uykuda yürümesi halinde ona zarar verebilecek şeyler ortadan kaldırılmalıdır.
Eğer aşağı yukarı çocuğunuzun uykuda yürümeye başlaya­cağı zamanları öngörebiliyorsanız, bu zamandan on beş da­kika önce onu uyandırarak onu bir süre uyanık tutabilirsiniz.
Çocuğunuzun uykuda yürüdüğünü fark ettiğinizde sakin bir şekilde onu uyandırmadan yatağına götürüp yatırabilirsiniz.

Ertesi sabah çocuğunuz hiçbir şey hatırlamayacağı için ko­nuyu açmak çocuğunuzun kendisinden ürkmesine ve hu­zursuz uyumasına neden olacağı için konu üzerinde çok konuşulmaması gerekir.

Çocuğun gece idrar torbasının dolması da uykuda yürüme­ye neden olacağı için gece çok sıvı tüketmemesi ya da ge­ce tuvalete kalkması yararlı olacaktır.