Hiperkapnik Solunum Yetmezligi

Hiperkapnik Solunum Yetmezliği

PaC02 normalden yüksektir. Bunun nedenleri; hipoventilasyon, ölü boşlu­ğun artması, C02 yapımındaki artış ola­bilir.

Hipoventilasyon

Bu gruptaki hastalarda akciğer sorunu yoktur. Dakika ventilasyonunun azalmasına bağlı olarak hiperkapni gelişir.
Santral sinir sistemi hastalıkları: Narkotik ve diğer sedatif etkili ilaçların aşırı dozları, medullayı etkileyen kafa travması, serebrovasküler olaylar, beyin infarktı, tümörleri, spinal kord yaralan­maları, solunum merkezini deprese eden metabolik değişiklikler,
Nöromusküler hastalıklar: Guillain-Barre sendromu, miyasteniya gravis, poliomyelit, tetanoz, multipl skleroz,
Göğüs duvarı hastalıkları: Yaralan­malar, tansiyon pnömotoraks, yelken göğüs, obezite, batında asit, kitle.

V/Q Dengesizliği

Ventilasyon ve perfüzyonun uygun­suz dağılımı sonrası gelişen ölü boşluk ventilasyonundaki artıştır. Ölü boşlukta artış olduğunda boşa giden bir ventilas­yon vardır.

C02 Yapımındaki Artış

Genel durumu kritik olan hastalarda ateş, travma, yanık, anksiyete, kas aktivitesi, bikarbonat verilmesi, oksijenin tüketimi, parenteral beslenme, karbondioksit üretimini arttıran nedenlerdir.

Klinik Bulgular

Hipoksemi ve/veya hiperkapni etki­lerini solunum, dolaşım ve santral sinir sistemi üzerine yansıtır.
Solunum Sistemine Ait Bulgular Hastada ilk göze çarpan bulgu solu­num sıkıntısıdır. Stridor, wheezing, rai­ler, yardımcı solunum kaslarının kulla­nılması, trakeal çekilme, solunum kas­larının yorgunluğu, hızlı ve yüzeyel so­lunum, paradoksik karın hareketleri şeklinde belirti verir.