BT Artrografi (BTA) Nedir

BT Artrografi (BTA) Nedir
Asetabular retroversiyon standart aksiyel BT veya MR görüntülerinde de tesbit edilebilir. Bu hastalarda asetabulum tavanından hemen inferiordaki kesitlerde asetabulum anterior duvarının lateral kenarının, posterior duvarınkine göre biraz daha mediyalde sonlanır. Normalde anterior duvarın lateral kenarı posterior duvarınkine göre biraz daha mediyalde sonlanması gerekir.


BT artrografi teknik olarak MRG artrografiye benzerdir. Floroskopi veya BT eşliğinde kalça eklem mesafesine chiba iğnesi yardımı ile girdikten sonra noniyonik kontrast madde enjeksiyonu yapılır. Kalça eklem mesafesinde distansiyon sağlanır. Daha sonra hastanın BTA çekimi gerçekleştirilir. Görüntüler iş istasyonunda aksiyel, koronal ve sagittal planlarda rekonstrükte edilir.
BT artrografi eklem kıkırdağının değerlendirilmesinde düz MRI’a göre bazı avantajlarının yanı sıra daha iyi uzaysal çözünürlük de sağlar. Submilimetrelik bir skalada görüntü alınmasıyla birlikte multiplanar reformasyonların bulunması düz MRI’da net görünmeyen erken intraartiküler değişiklikleri gösterebilir.


BT artrografi tarama süresini azaltarak ve hareket artefaktlarını kısıtlayarak yeterli görüntü kalitesi elde eder. Ayrıca uzaysal rezolüsyonu MRG artrografiye göre daha yüksek olduğu için kalça kartilaj yapıları daha iyi değerlendirilebilir.