Cam Tipi Femoroasetabular Impingement

Cam Tipi Femoroasetabular İmpingementCam Tipi impingement sıklıkla genç atletik erkeklerde görülür. Cam tipi FAİ’de küresel olmayan femur başı ya da femur başı çapının artışıyla sonuçlanan femur baş boyun bileşkesindeki anormallik (osseöz bump deformitesi) mevcuttur . Cam Tipi İmpingementin femoral nedenleri; yetersiz baş-boyun offset’i, femoral epifizin yer değiştirmesi, kaymış femoral baş epifiz, travmatik veya cerrahi sonrası deformitelerdir. Femoral başın veya büyük trokanterik büyüme kıkırdağının geç ayrılması veya femoral baş epifizinin anormal kapanması genellikle femoral baş-boyun kavşağının anteriosüperiorunu etkiler, bu durum femoral baş-boyun kavşağı azalmasının tabanında yatan nedenin epifiz büyüme anormaliği sonucudur.Femoral başın femoral boyun üzerine çıkması ve yetersiz anterior femoral boyun-baş offseti kalça fleksiyonu, adduksiyonu veya internal rotasyonla asetabular kıkırdak ve subkondral kemik üzerine güç binmesiyle asetabular labrum ve artiküler kıkırdak hasarına neden olarak femoral boyun ve asetabular kenar arasında impingement olmasına neden olur. Bu durumda ilk olarak labrum ve subkondrial kemikten çıkan anterosüperior asetabular kıkırdağın abrazyonu ve avülsiyonu ile sonuçlanır, daha sonra anterosüperior asetabular labrum dekolmanı veya yırtılmasına neden olur.Manyetik Rezonans ve A-P kalça grafisinde femoral baş-boyun kavşak offsetinin azaldığı görülebilir. Offset; femoral başın en geniş eni ile femoral boyunun en çıkık parçası arasındaki uyuşmazlık anlamına gelir. Femoral baş-boyun offset kaybı terminal hareket sırasında femoral boyun ve asetabulum arasındaki rahatlığın azalmasına neden olur.Cross-table kalça grafileri femur boynuna lateral olarak elde edilir ve baş-boyun offseti değerlendirilir. MRG’de saptanabilecek morfolojik FAİ özelliği; düzgün fakat dairesel olmayan baş ve kısa bir boyundur. Görüntülemede, anormal anterior femoral baş boyun kavşak offseti en iyi MRA ile, oblik sagital düzlemde değerlendirilir. MRG ve ÇKBT artrografide femoral baş ve boyun morfolojisi açıkça görülür.Boyun aksisi ve boyunun en dar noktası ve baş merkezinden geçen çizgi arasında oluşan açının (alfa açısı) FAİ’li hastalarda kontrollerden daha geniş olduğu bulunmuştur. Cam impingement tanısında, femur boynundaki alfa açısı normalden geniş olarak ölçülür. Ortalama a açısı FAİ hastalarında 74o, kontrol vakalarında 42o± 2.20 ölçülmüştür. Alfa açısı femur boynuna paralel elde edilen cross-table grafilerde ve oblik aksiyel MR görüntülerinde hesaplanmaktadır. Femur başı merkezli ve femur başı periferal konturlarını örten bir daire çizilir. Femur başı merkezinden bu dairenin femur başını lateralde terk ettiği noktaya bir yarıçap çizilir. Femur boynunun en dar olduğu kesimindeki ekseninden ve femur başı merkezinden geçen bir çizgi ile bu yarıçap çizgisi birleştirildiğinde ortaya çıkan açı alfa açısıdır ve normalde en fazla 50 derece olmalıdır. Femoral boyun genişliği, osteofit formasyonu veya femoral başın posterior olarak yer değiştirmesi gibi femoral baş-boyun kavşağı şeklini değiştiren tüm impingement nedenleri alfa açısının artmasına neden olur.