Diz Osteoartriti Nedir

Diz Osteoartriti NedirOsteoartrit (OA) etiyoloji ve mekanizmalarındaki farklılıklar nedeniyle basitçe tanımlanabilecek bir hastalık değildir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir raporda yalnızca klinik bulgular dikkate alınarak ‘eklemin kullanımı ile ilişkili olan, her ay ve ayın birçok gününde karşılaşılan ve başka açıklayıcı bir sebebi bulunmayan ağrılı tablosu’ olarak tanımlanmaktadır. Aynı raporda patolojik bulgular temel alınarak, sinovyal eklemler içinde eklem kıkırdağının lokal kaybı ve eşlik eden kemik hipertrofileri (osteofitler ve subkondral kemik sklerozu) ve eklem kapsülünün hipertrofisi olarak tanımlanmaktadır. Sinovyal eklemlerin yaralanmaya verdiği bir yanıt olarak kabul edilebilir. Tüm eklemlerde görülebilse de en sık el ve el bileği, omurga, diz, kalça ve ayak eklemlerinde karşımıza çıkar.EpidemiyolojiOA en sık rastlanan eklem hastalığıdır ve fiziksel özürlülüğe en çok yol açan nedenlerden biridir. İleri yaşlarda diz eklemi tutulumu farklı ülkelerden bildirilen serilerde %20 ile %70 arasında değişmekteyse de, uzun takipli çalışmalar 50’li yaşlardan itibaren her yıl her 100 kişinin yaklaşık ikisinde diz osteoartriti ortaya çıktığını göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. G. Harlem Brundtland’ın yaptığı açıklamalara göre 70 yaşın üzerindekilerin %40’ında diz osteoartriti ile ilişkili yakınma bulunmaktadır. Osteoartritli hastaların %80’inde az veya çok bir hareket kısıtlanması bulunmakta, %25’i günlük aktivitelerini yeterince yerine getirememektedir.Tanı kriterleri1986 yılında Amerikan Romatoloji Birliği’nin Tanı ve Tedavi Kriterleri Komitesi’nin yayınladığı kriterler halen en yaygın olarak kullanılan tanı kriterleridir. Bu kriterler yalnızca klinik bulgular veya klinikle birlikte radyolojik bulgular veya klinikle birlikte laboratuar bulguları kullanılarak farklı seçenekler şeklinde verilmiştir