Diz Osteoartriti Tedavisi

Diz Osteoartriti Tedavisi


Günümüzde osteoartritte oluşmuş olan yapısal değişiklikleri (kıkırdak kaybı, yeni kemik oluşumu gibi) geri döndüren veya önleyen, etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmamasına karşın, hastalığı tedavisi olmayan bir hastalık gibi görmek de doğru değildir. Uygun tedavi ile osteoartritli hastalar büyük ölçüde rahatlatılabilir ve hayat kaliteleri ile fonksiyonel durumları düzeltilebilir. Osteoartritin tedavisindeki temel amaçlar şu şekilde özetlenebilir:


Hastanın OA ve tedavisi konusunda bilinçlendirilmesi


Ağrının giderilmesi


Fonksiyonun iyileştirilmesi ve sakatlıkların ortadan kaldırılması


Hastanın ilerlemesinin önlenmesi veya yavaşlatılmasıBu amaçlara yönelik olarak kullanımı kabul edilen tedavi yöntemleri ve kanıt seviyelerinin değerlendirmesi EULAR’ın 2003 yönergesinde sunulmuştur.OA tedavisinde kullanılan tedaviler koruyucu önlemler, psikososyal yardım, hasta eğitimi, farmakolojik tedavi, kaplıca tedavisi, fizik tedavi ve cerrahi girişimler olarak ana gruplara ayrılabilir. Tercih edilecek tedavi yöntemleri hastanın beklentilerine, hastalığın dönemi ve şiddetine göre belirlenmelidir. Kanıta dayalı tedavi sunan yönergelerde basamaklı bir yaklaşım önerilmektedir.


Kaynak; http://zehirlenme.blogspot.com