Femoral Kondiller

Femoral KondillerLateral kondil medial kondilden daha geniştir. Dış yüzeyi hemen hemen düzdür. Epikondil adını alan çıkıntısı lateral kolleteral ligamanın yapışma yeridir. Medial kondil ise daha uzundur ve lateral kondile göre daha distale uzanır. Medial kondilin dış yüzeyi konvekstir ve epikondil adını alan çıkıntısı medial kollateral ligamanın yapışma yeridir. Medial kondilin proksimal medial yüzeyinde adduktor magnus kasının yapışma yeri olan adduktor tuberkül yer alır. İki kondil arasında, ön yüzde, patellayla eklemleşmek üzere sığ bir eklem yüzeyi çöküntüsü yer alır. Patella için temas yüzeyi ağırlıklı olarak lateral kondilde mevcuttur. İki kondil arasındaki posterior yüzey derin bir interkondiler fossa ile ikiye ayrılır. Femur distalinde patella ve tibiomeniskal yüzey için eklem yüzleri mevcuttur. Trokleanın her iki yüzeyi arasındaki açı 140° dir. Normalde diz eklemi yere paraleldir. Anatomik aks(femur şaftı ile diz eklemi arasındaki açı) ortalamada 9°'lik (7° - 11 °) valgus açılanmasına sahiptir.


http://zehirlenme.blogspot.com