Tibial Plato Nedir

Tibial Plato Nedir


Proksimal tibial şaft, lateral ve medial platolara doğru genişler. Tibianın kemik eklem yüzeyi önden arkaya doğru, yaklaşık 10°'lik inferior eğim gösterir. Tibial platolar, şaft ile yaklaşık 80°'lik açı yapar (24). Platolar arasında, medial ve lateral tibial çıkıntılar ile menisküsler ve çapraz bağlar için yapışma alanları olan eminsiyalar mevcuttur. Subkondiler bölgedeki iki adet kemik çıkıntı tendonlar için yapışma yeri olarak görev yapar. Eklem çizgisinin 2.5-3 cm altında, anterior tibial krest üzerinde bulunan tibial tuberkül patellar tendonun yapışma yeridir. Lateral tibial kenarın anterolateral yüzeyinde bulunan Gerdy tuberkülü iliotibial bant için yapışma yeridir. Lateral platonun posterolateralinde fibula ile tibia proksimal tibiofibular eklemi oluşturur.


Yaklaşık olarak medial platoda 3mm, lateral platoda 4 mm kalınlıkta olmak üzere tibial platolar hyalin kıkırdak ile örtülmüştür. Medial plato daha büyük ve konkavdır. Lateral plato ise daha küçük ve yüksektir ve her iki doğrultuda konvekstir. Medial eklem yüzeyi ve subkondiler medial plato bölgesi laterale oranla çok daha güçlüdür. Bu nedenle lateral plato kırıkları daha sık görülür ve düşük enerjili kırıkların geniş bir bölümünü oluşturur.


Patella Nedir


Kuadriseps tendonunun lifleri ve fasya lata içinde uzanan vücudun en büyük sesamoid kemiğidir. Proksimal kutbu distal kutbundan daha geniş, üçgen şeklindedir. Kemikleşme merkezi genellikle 2-3 yaşında görülürken, 6 yaşına kadar uzayabilir. Posterior yüzeyin üst dörtte üçü eklem kıkırdağı ile kaplıdır. Patella yedi adet eklem yüzüne sahiptir. Eklem kıkırdağı, ana olarak distal femurun anterior trocleası ile eklemleşen medial ve lateral eklem yüzlerine ayrılır. Medial ve lateral eklem yüzünü vertikal bir sırt ayırır. Lateral eklem yüzü en büyük eklem yüzüdür ve toplam eklem yüzünün yaklaşık %50'sini oluşturur. Medial kenarın yanındaki ikinci bir sırt, odd (tekil) faset diye bilinen küçük bir şeridi tanımlar. Süperior, intermediate ve inferior eklem yüzlerini oluşturan iki adet transvers sırt mevcuttur. Normal bir patellade eklem kıkırdağının kalınlığı Icm'den fazla olabilir. VViberg patellayı, medial ve lateral eklem yüzlerinin büyüklüğüne göre sınıflandırmıştır. Buna göre; tip l'de medial ve lateral eklem yüzleri eşit, tip Mide ise medial eklem yüzü laterale göre belirgin küçüktür. Baumgartl tarafından dördüncü bir tip, Jagerhut patella ismiyle tarif edilmiştir. Bu tipde medial eklem yüzü yoktur.


http://zehirlenme.blogspot.com