Sirkuler Eksternal Fiksator Nedir

Sirküler Eksternal Fiksatör Nedir

Çalışmalarına yaklaşık 53 yıl önce başlayan ve Sirküler Eksternal Fiksatör (SEF) yöntemini dünyaya tanıtan G. A. İlizarov, 1951 yılında distraksiyon yöntemini bulmuştur. 540 köpek üzerinde yaptığı deneysel çalışmalarda distraksiyon yönteminin kemik ve yumuşak dokular üzerindeki etkilerini araştırmıştır.

Başlangıçta yanlız Rusya'da uygulanan ve Batı dünyasında uygulanmayan İlizarov SEF'ü, 1981 yılında İtalyan araştırmacı Mauri'nin "XXII. İtalyan AO Toplantısına" Prof. A.G. İlizarov'u davet etmesiyle dünyaya tanıtılmıştır. Bu toplantı sonrası Prof. Cattaneo ve arkadaştan, Dr. M. Catagni ve Dr. L. Tentori ilk klinik deneyimlerine başlamışlardır (13,39).

Dr. J. Aranson, bu tekniği Prof. Dr. Mc. Ewen'dan öğrenmiştir. 1984 yılında çok sayıda çalışma yapmış ve distraksiyon osteogenezinin temel biyolojik modelini ortaya koymuştur (4). Bu yöntem hakkında 1987 yılında, Dr. D. Paley ve Dr. V. Frankel Kuzey Amerika'da konferanslar düzenlemişlerdir.

Bu teknikle ilgili önemli çalışmaları olan bir diğer araştırmacı ise Dr. S. Green'dir. 1989 yılında Kurgan'ı ziyaretinden sonra İlizarov tekniğinin orijinal temel noktalarını yayınlamıştır. Full-pin eksternal fıksasyon için anatomik güvenlik zonları hakkındaki çalışmalarını da aynı yıllarda yayınlamıştır
Türkiyede, ilk distraksiyon ameliyatı 1968 yılında Dr. Çakırgil tarafından yapılmıştır.

Aslanoğlu, Arıtemur, Temoçin, Ege ve arkadaşları, 1970 ve 1975 yılları arasında distraksiyon çalışmaları yapmışlardır (19). Distraksiyon çalışmalarına 1978 yılında başlayan Dr. Girgin, Anderson cihazından modifiye ettiği Girgin Fiksatörünü kullanmıştır. 1991 tarihinden itibaren İlizarov cihazını kullanarak distraksiyonlara başlamıştır.

GATA Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Dr. Başbozkurt, Dr. Ateşalp ve arkadaşları 1989 tarihinden itibaren, İlizarov cihazını kullanarak distraksiyon çalışmalarına başlamışlardır