Aksonotmezis Nedir

Aksonotmezis Nedir
Eğer sinir tazyik altında kalır veya ezilirse, burada herhangi bir seksiyon bahis konusu olmaz. Sinirin anatomik bütünlüğü devam etmektedir. Fakat aksonlar wallerian degenerasyona gider. Schvvann hücreleri canlı olarak kaldığı için aksonların regenerasyonuna, yavaş da olsa yar­dım ederler.
Körotmesis (Sinirin kesilmesi, kopması)
Sinir kılıfı ve liflerinin tam kesişidir. Bu­rada kendiliğinden birleşme beklenemez. Kesilen sinirin uçlarından proksimal de süratli akson faaliyeti, merkezi stump'un ucunda yuvarlak bir şişlik yapar ki buna noroma denir. Buna benzer sellüler aktivite distal uçta da ken­dini göstererek, ufak bir glioma meydana gelir. Sinir uç­ları tazelendirilerek uygun pozisyonda sütüre edilirse iyi sonuç beklenir.
Sunderland Sınıflaması
Hem patolojik hem de sonucu kapsamı açısından önemlidir
1- Degenerasyon olmadan sinir iibrillerinin bas­kıya uğraması veya sarsılması sonucu olur. Seddon'un Koro-praksi'sine uyar. 3. haftaya kadar iyileşme beklenir.
2- Schwann kılıfı sağlam, aksonlar parçalanmıştır. Her akson kılıfı içinde regenere olarak iyileşir. Regene-rasyon günde 1-2 mm'dir. Tinel işareti ile perifere doğru iyileşmesi izlenebilir. Bu da Seddon'un aksonotmosis'ine uyar.
3- Sinir tümüyle kesilip ayrılmıştır. Sinir uç­ları ırasında bağlantı yoktur, proksimal de nörom, distal-de glioma gelişir. Kendiliğinden iyileşme beklenmez. Seddon un nörotmezis'ine uyar. Cerrahi olarak nörom ve glioma çıkarılıp Uygun adaptasyon yapılıp, sütüre edilirse iyi­leşme beklenir.