Yenidogan Bebeklerde Trombosiopeni Nedenleri

Yenidoğan Bebeklerde Trombositopeni Nedenleri
Neonatal trombositopeninin altta yatan nedeni trombositopeninin başlama zamanına göre ilişkilendirilir. Yaşamın ilk 3 gününden sonra başlayan trombositopenilerin > %80’inde altta yatan sebep sepsis veya NEK’dir. Bu klinik durumlarda trombositopeni genellikle 1 - 2 gün içerisinde hızla gelişir çoğunlukla ciddi trombositopeni mevcuttur ve iyileşme birkaç haftayı bulabilir (1). Kemik iliğindeki megakaryosit sayısına göre de yenidoğanlarda trombositopeni sınıflandırılabilir.
Erken başlangıçlı trombositopeni en çok gestasyonel hipertansiyon veya diyabeti olan annelerden doğan veya IUGR olan yenidoğanlarda kronik fetal hipoksiye bağlıdır. Genellikle hafif ya da orta düzeydedir, birçoğunda yaklaşık 10 gün içerisinde kendisini sınırlar. Bu durumda ileri tetkik gerekmez (2). Trombositopeninin nedeni azalmış megakaryopoezisdir. Etkilenen yenidoğanlarda tanıyı kuvvetlendirebilecek başka hematolojik bozukluklar da gözlenebilir (1). Trombosit düzeyi <50 .000="" alloimmun="" an="" beklenmez.="" bu="" durumda="" e="" g="" hasta="" ise="" ml="" mm3="" n="" neonatal="" ok="" olmas="" plasental="" r="" sekonder="" sepsis="" trombositopeni="" veya="" yenido="" yetmezli="">(NAIT) gibi başka tanılar araştırılmalıdır (2). NAÎT olguların <%5’inde görülse de erken trombositopeninin önemli nedenlerinden biridir.