Yenidogan Bebeklerde Trombositopenilerin Tedavisi

Yenidoğan Bebeklerde Trombositopenilerin Tedavisi
Neonatal tropmbositopeni için tek spesifik tedavi trombosit transfüzyonudur. Kanama riskinin fazla olduğu yaşamın ilk haftasında trombosit sayısı <50 .000="" mm="">3
ise kanama olmasa da proflaktik olarak transfüzyon uygulanmalıdır. Sonraki haftalarda proflaktik trombosit transfüzyonu için trombosit sayısı <30 .000="" bulundu="" edilmektedir="" g="" kabul="" mm3="" n="" o:p="" oldu="" transf="" u="" unda="" uygulanmas="" ve="" venilir="" yeterli="" zyon="">

IKH, gastrointestinal hemoraji, pulmoner hemoraji, renal hemoraji gibi majör kanamaları olan hastalarda trombosit düzeyinin 100.000 /mm3’in üzerinde olması istenmektedir. Verilecek optimal doz konusunda kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte 20ml/kg gibi daha fazla volümlerin 10 ml/kg gibi daha az volümlerle karşılaştırıldığında trombosit düzeyini daha fazla artırdığı görülmüştür. Ayrıca TPO benzeri ajanların kullanımıyla trombosit transfüzyonu sayılarının azaltılabileceğine dair görüşler de mevcuttur
Hepsinden önemlisi esas olarak altta yatan nedenin tedavi edilmesi gerekmektedir