Meme Kanseri ve Kilo İliskisi

Meme Kanseri ve Kilo Vücut Ağırlığı İlişkisi

Obezite postmenopozal kadınlarda hem aşırı endojen östrojen seviyesi hem de meme kanserine yakalanma riski ile ilişkilidir. Obez olan postmenopozal kadınlarda sirküle olan östrojenin büyük çoğunluğu adipoz dokularda androjenin östrojene dönüşümüyle oluşur. Bu durum CYP19’la katalize olan in situ aromatizasyonun östradiol seviyesini dokularda, sirkülasyondaki östrojene göre daha etkili bir şekilde arttırmasıyla gerçekleşmektedir. Buna zıt olan bir ilişki obez ve premenopozal meme kanserliler arasında gösterilmiştir. Bu kadınlarda anovulasyonun sık olması daha düşük östrojen miktarıyla sonuçlanmaktadır.