Menstruasyon Nedir Adet Duzensizligi

Sağlık Kadın Hastalıkları, Kadın Hastalığı Bilgileri

Üretim görevini yükümlenen kadın vücudunda birçok değişik­likler olabilir. Kadın organizması ve ruhsal durumu bu deği­şikliklere uyabilmek için büyük çaba harcar. Kadın hastalık­ları özellik gösterdiği için ayrı olarak incelenmektedir.

Menstrüasyon Nedir, Menstruasyon Dönemi Düzensizliği


Menstrüasyon (Adet düzensizliği) hipofiz bezinin kontrolü altındadır. Hipofiz bezi de beyin taba­nında bulunan hipotalamusun kontrolundadır. Hipotalamusun duygularla çok yakın bağıntısı bulunduğundan kadının duygu­sal durumları menstrüasyon kanamalarında etkili olur. Mens­trüasyon yokluğunun en sık görülen nedenleri kadının gebe kalma korkusu ya da bebek sahibi olmak için gösterdiği aşırı istektir. Çok ender olarak da kızlık zarının deliksiz olması ka­nın vajende birikmesinin nedenidir. Genellikle ağrılı adet düzensizliği sebepleri psikolojiktir ve ilk doğumdan sonra ortadan kalkar.

Adet Düzensizliği Nedenleri: Kansızlık, zayıflık, ortam değişikliği ve uzun süreli sinirsel gerilim görülür. Ağrılı menstrüasyonda ise mut­laka ruhsal bir bunalım söz konusudur.

Adet Düzensizliği Tedavisi: Nedenlerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. A vi­tamini ve yatıştırıcı ilaçlar yararlıdır.

Menopoz (yaş dönemi): Genellikle kadının yaşamında yak­laşık 45-50 yaşlarında başlayan, çeşitli organik ve psikolojik belirtiler gösteren bir dönemdir. Menopozda kadının üreme yeteneği kaybolur, ama kadında cinsel istek ve hareketlilik kaybolmaz. Kimi zaman kadının cinsel isteği eskisine oranla artış gösterir. Kadın 45 yaş dolayında daima menopozu bekler ve belirtilerini sanki varmış gibi hissetmeye başlar.


Menapoz Belirtileri: Değişken aralıklarla kanamanın birdenbire ke­silmesi ya da aşırı kanamalar, sıcak basmaları, terleme, genel durum bozukluğu ve çok ender olarak karamsarlık hali.

Menopoz Tedavi: Belirtiler çoğu kez hormon tedavisiyle giderilebi­lir. Yatıştırıcı ilaçların karamsarlık haline yararlı olduğu ke­sindir.