Gonokoksik Uretrit

Gonokoksik ÜretritHer iki cinstede anterior üretra, deri ve perineye yakınlık nedeniyle aynı tip mikroorganizmaları az sayıda içerir. Bu mikroorganizmalar sıklıkla koagülaz negatif stafilokoklar, Corynebacterium ve Lactobacillus türleridir.Gonokoksik üretritin etkeni gram negatif bir diplokok olan N. Gonorrhoeae‟dir. İstisnaları çok olmakla birlikte GÜ için inkubasyon dönemi 3 ile 10 gün arasında değişmektedir. Örneğin bazı gonokok suşları 12 saat gibi kısa bir sürede belirti verirken, diğer bazı suşlarda bu süre 3 aya kadar çıkmaktadır.


Gonokoksik üretrit‟li olguların çoğu hastalığı cinsel ilişki sırasında kapmaktadırlar. Erkekler için, enfekte partnerle yapılan tek bir cinsel ilişkide gonoreye yakalanma olasılığı % 17‟dir. Enfekte partnerle girilen ilişki sayısı arttıkça bu risk artmaktadır. Sünnetsiz erkeklerde gonore bulaşma riski en yüksek olabilmektedir. Gonokoklar için tek geçiş yolu direkt vajinal temas değildir. Farinksi enfekte olmuş partnerle yapılan oral seks yoluyla da geçebileceği konusunda kanıtlar artmaktadır.Klasik olarak, GÜ‟te üretral akıntı ve işeme sırasında yanma görülür. Bu akıntı genelde bol ve pürülandır ancak çok az miktarda ya da hiç te olmayabilir. Gonoreli olduğu bilinen hastaların eşlerinde % 40-60 asemptomatik GÜ görülebilmektedir. Tedavi verilmese bile semptomatik gonore iyileşebilmektedir. Ancak, konakçıda taşıyıcı olarak kalarak potansiyel olarak infektivitesini de koruyabilir.Gonore, düzenli olarak kondom kullanımı, temas sonrası antibiyotik kullanımı ve intravajinal antibiyotik ve antiseptik uygulamalarıyla önlenebilir.Gonore tanısının doğru konulabilmesi için laboratuar incelemeleri gereklidir. Gonokoksik enfeksiyonlar, üretra gibi çok geniş normal bakteriyel floraya sahip bölgelerde oluştuğu için, kontamine olmamış örneklerin toplanabilmesi son derecede önemlidir. Örnekler hasta idrar yaptıktan en az 1 saat sonra kalsiyum alginatlı üretrogenital çubuklarla alınmalıdır. Sürüntüler direk olarak kültür ortamına ekilmelidir. Aynı örnek gram boyaması için de kullanılabilir. Düzenli olarak gram boyamaları bakan eğitimli labarotuvar personeli, % 99 spesifite ve % 95 sensitivite ile gonore tanısını koyabilmektedir.


Farinks, anorektum, serviks ve üretranın komplike olmayan gonokoksik enfeksiyonları için günümüzde önerilen ilaç seftriaksondur. Ne var ki, GÜ olan erkeklerin % 30‟u aynı zamanda C. Trachomatis‟le de enfekte oldukları için tedaviye bir tetrasiklin derivesi, azitromisin ya da ofloksasin eklenmesi önerilmektedir.