Uretra Darligi

Üretra Darlığı NedirÜretra darlığı; terim olarak genellikle anterior üretra darlıklarını tanımlar ya da korpus spongiosumun süngerimsi erektil dokusunu kapsayan skar oluşumu anlamına gelir. Üretral epitelyumu zedeleyen ya da altta yatan korpus spongiosumu iyileşmesinin skarla sonuçlanacağı derecede zedeleyen herhangi bir proçes; anterior üretra darlıklarına neden olabilir. Bugün, çoğu üretra darlığı travma sonucu oluşmaktadır. ( genellikle ata biner tarzda oluşan travmalar ). Üretraya olan bu travma sıklıkla işeme disfonksiyonu semptomları oluşana kadar fark edilmez. Ne yazık ki üretranın iatrojenik travması hala mevcuttur fakat küçük endoskopların geliştirilmesi ve erkek çocuklarda sistoskopi endikasyonlarının sınırlandırılması sonucu artık iatrojenik üretra darlıklarını daha nadir görüyoruz.Üretra darlığı olan hastalarda sıklıkla obsrüktif işeme semptomları ya da idrar yolu enfeksiyonu bulunur. Bazı hastalar idrar retansiyonu ile de gelebilir. Bununla birlikte, ayrıntılı anamnez alınırsa, bu hastaların çoğunluğunda tam obsrüksiyona ilerleme durumundan önce kaydadeğer obsrüktif işeme semptomlarının uzun süredir bulunduğu açığa çıkar.


http://zehirlenme.blogspot.com