Nongonokoksik Uretrit

Nongonokoksik ÜretritNGÜ‟in en önemli ve potansiyel olarak en tehlikeli patojeni C. Trachomatis‟tir. NGÜ olgularının % 30-50‟sinden C. Trachomatis sorumludur. NGÜ‟li heteroseksüel erkeklerin %25-60‟ı, gonoreli erkeklerin %4-40‟ı ve CYBH kliniklerinde görülen ancak üretrit semptomları olmayan erkeklerin %0-7‟sinin üretrasında C. Trachomatis saptanabilmektedir. ABD‟ deki PID lerin % 40‟ının nedeni C. Trachomatis‟tir.NGÜ‟li erkeklerin % 20-50‟si Ureaplasma urealyticum‟la enfekte olmaktadır. NGÜ etyolojisinde U.urealyticum‟un patojenik rolünü kesinleştirmek güçtür çünkü bu mikroorganizmanın genital kolonizasyonu direkt olarak hastanın daha önceki cinsel partnerlerinin sayısıyla orantılıdır. Üçle beş arası partner sayısı için erkeklerden alınan örneklerde %70 Ureaplasma‟ya rastlanılmaktadır.NGÜ‟in olağan inkübasyon dönemi 1-5 haftadır. Tipik semptomlar disüri ve üretral akıntıdır. Üretral akıntı genellikle az miktarda olmakla birlikte yoğun ve pürülan olabilmektedir. Akıntı olmayabilir ve hasta sadece üretral kaşıntıdan şikayetçi olabilir.Üretrit olduğundan şüphelenilen bir erkek, üretral akıntının doğru bir şekilde gösterilebilmesi için ideal olarak 4 saat idrarını tuttuktan sonra muayene edilmelidir. Üretral akıntının gram boyamasında her 1000 büyütmeli yağ immersiyon alanında dörtten fazla polimorfonükleer lökosit bulunması üretritle koreledir. Mümkün olduğunca C. Trachomatis belirlenmesi için kültür yapılmalıdır. C. Trachomatis intrasellüler bir parazit olduğundan, kültür için alınacak doğru örnek üretral eksuda ya da ıdrardan ziyade endoüretral sürüntü olmalıdır. Örnek üretranın 2 ile 4 mm içinden dikkatle alınmalı ve özel transport ortamına konmalıdır.


NGÜ‟te tercih edilen tedavi azitromisin 1g oral tek doz ya da doksisiklin 100 mg oral, günde 2 kez 7 gündür. Kültür yoksa, NGÜ‟in nedeni C. Trachomatis kabul edilmelidir. NGÜ‟li erkeklerin kadın partnerlerinde % 30 ile % 60 arasında C. Trachomatis izole edilmektedir. Üretrit tedavisinin bir parçası olarak, hastanın cinsel partnerinin tedavisi için de hemen girişimde bulunmak gerekmektedir. Genelde erkeğin tedavisinde kullanılan rejim, kadının tedavisinde de kullanılmalıdır.