Karaciger Anatomisi

Karaciğerin AnatomisiKaraciğer sağ üst kadranda, diafragmanın altında yer alır. Karaciğer 1200-1500 gram ağırlığında vücudun en büyük parankimatöz organıdır. Uzunluğu 25-30cm, sağ tarafta önden arkaya uzunluğu 14-16cm, sağ tarafta yüksekliği 8cm kadardır.Karaciğer anterior, superior ve sağ lateral yüzeyleri diafragma ve abdominal duvar tarafından şekillendirilir. Karaciğer sol inferiorda mide ile sağ posteriorda sağ böbrek ile temas halindedir.Malpighi (1628-1694) ilkel mikroskobu kullanarak karaciğer yapısını tanımladı. Bu daha sonraki çalışmaların temelini oluşturdu.Karaciğeri saran glisson kapsülü inferior vena cava ile porta hepatis çevresinde kalınlaşır. Porta hepatiste, V. porta, A. hepatika propria ve safra kanalı bulunur. Peritoneal katlar arasında hepatoduedonal ligament adını alır.Karaciğer dış yüzü tama yakın peritonla örtülü olup, inferior vena cava (IVC), safra kesesi fossası ve diafragmanın posterosüperiorunda (Bare area) periton bulunmaz. Karaciğer ile diafragma arasında anteriorda falsiform ligament, posteriorda koroner ligament bulunur. Ayrıca ligamentum teres, falsiform ligamentin serbest alt kenarında uzanarak umblikusa bağlanır. Sol ve sağ triangular ligamentler de diyafragmaya uzanan koronal ligamentin posteriorundaki parçalarıdır. Gastrohepatik ligament karaciğer ve mideyi birbirine bağlar.