Karacigerin Histolojisi


Karaciğerin Histolojisiİnsan vücudunun en büyük salgı bezi karaciğerdir. Karaciğerin büyük bir bölümünü saran periton iki tabakadan meydana gelir.


a) Tünika Seroza


b) Tünika Fibroza (Glisson kapsülü)


Glisson kapsülü karaciğer içerisine uzanarak organı poligonal şekildeki küçük lobüllere (hepaton) ayırır.


Birbirine komşu poligonal şekildeki lobüllerin arasında bağ dokusu ihtiva eden potansiyel boşluklar meydana gelir. Buraya; Glisson Üçgeni, Kiernan Aralığı veya Porta Mesafesi adı verilir. Bu alanda; A. interlobularis, V. portanın ince dalı olan olan V. interlobularis ve duktus interlobularis beraber seyreder (portal triad).Glisson üçgeninden ayrılan V. İnterlobularisin dalları birbiri ile anastomoz yaparak hepaton içerisindeki hücre kordonları arasındaki mesafeyi doldurup V. sentralise dökülürler. Lobulusun venlerine karaciğer sinozoidleri denilmektedir. Sinüslerin çeperlerinde alyuvarları yapan retikülo-endotel hücreleri ile ömrünü tamamlamış alyuvarları fagosite eden kupfer hücreleri vardır. Hücrelerin meydana getirdiği dizelerde sinüzoidler arasındaki ince kapiller aralığa Disse Mesafesi denir.