Segmental Anatomi

Segmental AnatomiKaraciğerin British Museum’daki Assyro-Babylonion kil modelleri yaklaşık 4000 yıldan eskidir ve buradaki karaciğer segmentleri dikkatli şekilde yazılmıştır. Bugün ki modern angiografik yada postmortem çalışmalarla dikkate değer şekilde benzerdir. İlk defa Goldsmith ve Woodburne 1957’de hepatik venlerin dağılımını baz alarak karaciğerin segmental anatomisini tanımlamışlardır. Buna göre karaciğerin sağ ve sol lob sınırını middle hepatik ven oluşturur. Sağ hepatik venle sağ lob, anterior ve posterior segmentlere, sol hepatik venle sol lob, medial ve lateral segmentlere bölünür. Böylelikle karaciğerde sağ anterior, sağ posterior, sol medial, sol lateral olmak üzere dört segment oluşmuş olur. Bu tanımlamada kaudat lob karaciğerin posteroinferiorunda sağ ve sol loblar arasında ayrı bir lob olarak izlenmektedir. Sağ tarafında vena kava inferior, solunda ligamentum venozum ile sınırlanır.


Karaciğerin Couinaud tarafından cerrahi ile ilgili segmental anatomisi, 3 boyutlu olarak tanımlanmıştır. Goldsmith ve Woodburne’ün önerdiği gibi karaciğerin sağ ve sol lob sınırını middle hepatik ven oluşturur. Sağ ve sol hepatik venler ile her iki lob 4 sektöre bölünür (Sağ lateral, sağ medial, sol medial, sol lateral).


Oluşan bu dört segment sağ ve sol ana portal ven baz alınarak çizilen hayali transvers hat ile sekiz segment oluşur. Kaudat lob segment 1’ioluştururken, diğer segmentler saatin tersi istikamette segment 2’den 8’e kadar isimlendirilmektedir. Her segmentin arteryel, portal, venöz ve biliyer drenajını sağlayan ayrı bir pedikülü bulunmaktadır. Günümüzde bu segmentlerin rezeke edilebilmesi nedeni ile Couinaud sınıflamasının önemi artmıştır. Bismuth sınıflandırılmasındaki sol süperomedial ve sol inferomedial segmentler, Couinaud sınıflandırılmasında sol medial segment olarak sınıflandırılır