Sakroiliak Eklem Nedir

Sakroiliak Eklem NedirNiçin sakroiliak eklem? spondiloartropatilerde etiopatogenez tam olarak bilinmemektedir. Sakroiliak eklemler lokalizasyon itibarı ile barsaklardan uzak değildir. Bu durum inflamatuar barsak hastalıklarındaki Sakroilietlerde çeşitli düşünce ve hipotezlere yol açmıştır. Barsak duvarının artmış olan permeabilitesinin önemli bir etken olduğu söylenmektedir. Bakteri kan akımına çok daha kolay geçebilir.


Spondiloartropatiler içerisinde enfeksiyon sorası geliştiği en iyi bilinen hastalık reaktif artrittir. Reaktif artritte şigella, salmonella yersinia gibi enterobakterler yada klamidya, üreoplazma mikoplazma gibi ürogenital mikroorganizmalar suçlanmaktadır. Bu mikroorganizmalar sakroiliak eklemde direkt olarak saptanamamıştır. Ancak bazı serolojik tetkiklerle antijenlerine karşı gelişen reaksiyonlar değerlendirilmeye çalışılmıştırSon zamanlarda kullanılmaya başlayan polimerase zincir reksiyonu (PCR) tekniği ile yapılan incelemelerde sinovyal dokuda bakteryel DNA ve RNA' nın küçük bir miktan saptanabilmiştir. Bu durum nedeni tam olarak çözümlenmemiş olan spondiloartropatili hastalardaki Sakroiliette bakterinin rolü ile ilgili soruları da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle hastalığın çok erken döneminde olayı bir bakterinin tetiklediği, hastalığın geç döneminde ise otoimmün mekanizmanın daha baskın ve önemli olduğu düşüncesi hakim olmuşturSpondiloartropatilerde sakroiliak ve diğer eklemlerin yada entesislerin inflamasyonunda, mikroorganizma yada otoimmünitenin neden olduğu hiperaktivasyonun immünolojik bir dönemini söz konusu olmaktadır. Bakteriye karşı hücresel düzeyde oluşan kros reaksiyon suçlanmaktadır.Bu konudaki son güncel yaklaşımlar T hücreleri, makrofajlar HLA-B27 ve bakteriler ile ilgili hipotezlere dayanmaktadır ve tartışılmaktadırYem bir araştırmada 'bakteri ısı protein 60' adlı bir faktörün spondiloartropatilerin patogenezinde otoimmün mekanizmada rol oynadığı ileri sürülmektedir.