Sakroiliet ve HLA B27 Antijeni

Sakroiliet ve HLA B27 AntijeniHLA-B27 doku antijeni spondiloartropati grubunun ortak genetik özelliğidir ve etiopatogenezde önem kazanmaktadır. Batı toplumlarında normal kişiler arasında %5-7 pozitif olan HLA-B27, ankilozan spondilitli hastaların %90-95'inde, reaktif artritlerin %80'inde pozitiftir.Romatolojik bir hastalığı olan HLA-B27 pozitif 440 kişi ile yapılan bir çalışmada Sakroiliet ile HLA-B27 beraberliği gösterilmiştir. Bu hastaların %83'ünde Sakroiliet varlığı saptanmıştır.Spondiloartropatili bir hastada HLA-B27' ye ek olarak reaktif artrit, barsak inflamasyonu ve psöriasis Sakroiliet ankilozan spondilit gelişmesinde önemli üç risk faktörüdür.Spondiloartropatilerin seyrinde HLA-B27'nin prognostik etkisi son zamanlarda yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Olası erken ankilozan spondilit düşünülen 54 hasta ile yapılan prospektif bir çalışmada 10 yıllık takip sürecinde, 32 hastada (%59) ankilozan spondilit ve 10 hastada da (%19) belirlenemeyen spondiloartropati gelişmiştir. Bu çalışmada 41 HLA-B27 pozitif hastanın 29'unda (%71) ankilozan spondilit gelişmiş iken, HLA-B27 negatif 13 hastanın ise yalnızca 3'ünde (%23) ankilozan spondilit gelişmiştir.Yapılan başka bir çalışmada HLA-B27 pozitifliği ile tipik semptomlar mevcut olduğunda sakroilitis ve spondiloartropati olasılığının on kat arttığı gösterilmiştir.HLA-B27 pozitifliğinin eşlik ettiği ankilozan spondilitli hastalar da sindesmofît gibi bazı radyolojik bulguların daha sık olduğu gözlemlenmiştir.Ankilozan spondilit ve diğer spondiloartropatilerde HLA-B27 prognostik bir faktör olarak görülmekte ancak tamdaki değeri tartışılmaktadır.