Sakroiliet ve Ayirici Tanisi

Sakroiliet ve Ayirici TanisiSakroiliet, kilnik olarak spondiloartropatiye benzer bir şekilde diğer bakteryel infeksiyonlarla da oluşabilir. Sakroiliak eklem tüberküloz ve burusellozda tutulabilir. Bu hastalıklarda bakterinin lokal olarak bulunduğu ve belki de sakroiliak eklemde lokalize olduğu genel düşüncedir, fakat bu gösterilememiştir.Septik Sakroilietli hastalarda bakterinin sakroiliak ekleme giriş yollan iyi bilinir ve kısmen apse formasyonu ile şiddetli Sakroiliet nedeni olmaktadır. Piyojenik Sakroilietin en sık nedeni stafılokoklardır. Fakat başka mikroorganizmalarda saptanmıştır. Bu bakteri önce organizmaya vücudun farklı sahalarmdan penetre olur. Muhtemelen sakroiliak ekleme kan yoluyla ve olasılıkla kemik iliği yoluyla ulaşır. Sakroiliak eklemin genç eroin bağımlılarında septik artrit ile en sık etkilenen eklem olduğu rapor edilmiştir. Buna göre ilginç bir gözlem olarak sakroiliak eklemin vaskülaritesinin yaşamın ikinci dekatmda pik yaptığı belirtilmiştir. Yetişkin ankilozan spondilitte de hastalığın sakroiliak eklemde başlamasında ortalama yaş 20 civarlarındadır. 12 yaşından daha genç olan juvenil SpA' li çocuklarda hastalık nadiren sakroiliak eklemden başlar. Sakroiliak eklemin kan akımındaki farklılıkların Sakroiliet prevalansında bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir.Diğer romatolojik hastalıklarda, klinik olarak SpA' ye benzerlik gösteren sarkoidozda Sakroilietin meydana gelmesi nadirdir. Sakroiliak inflamasyonun önemli bir ayırımı malignensilerdir.Özellikle erken dönemde tüm bu hastalıklarda Sakroilietin görüntülemesi zor olabilmekte ve ayırıcı tanı genel olarak klinik kriterlere göre yapılmaktadır. Bel ağrısı ve inflamatuar bel ağrısı tanısal yaklaşımı için akut faz reaktanlarının değerlendirilmesi ankilozan spondilit ve mekanik bel ağrısı ayırımına yardımcı olabilmektedir. Bununla birlikte bu parametreler


spondiloartropatilerde inflamasyon, ve septik artrit yada metastaz arasında ayrım yapamaz. Klinik olarak ankilozan spondilitin tanısı için istirahat ağrısı (%65 sensitivite, %79 spesiflte), sabah tutukluğu(%95 sensitivite), başlama yaşı (35 den aşağı olmasıdır%92) ve egzersizle rahatlama (%88 spesiflte) gibi özellikler değerlendirilir. İnflamatuar bel ağrısını yansıtan bu klinik özellikler içerisinde en sensitiv olan sabah tutukluğu en spesifik olanı ise egzersizle rahatlamadır.Bir inflamatuar bel ağrısı hikayesi Sakroiliet açısmdan yüksek spesifik bir gösterge değildir. Sakroilietin tanısında ve ayırıcı tamsmda fizik muayenenin yeri sınırlı olarak bilinir. Etkin kullanışlı görüntüleme tekniklerine ihtiyaç vardır. Böylece Sakroilietin ve spondiloartropatilerin tanısının önemli bir bölümünde görüntüleme tekniklerine güvenilmektedir.