Obezitenin Komplikasyonlari

Obezitenin KomplikasyonlarıAşırı vücut ağırlığı ve obezite, yol açtığı sonuçlar nedeniyle yaygın olarak gözlenen en önemli sağlık sorunlarındandır. Birçok sistemi etkilemekte ve istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır. Önlenemediği ve tedavi edilmediği takdirde yaşam süresini kısaltmakta ve yaşam kalitesini azaltmakta, dolaşım sistemini, hormonal sistemi ve sinir sistemini etkileyerek birçok hastalığa neden olmaktadır. Tip 2 diyabet, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, hiperlipidemi, karaciğer hastalığı, bazı kanser türleri ve obstrüktif uyku apne sendromu gibi hastalıklar bunlardan bazılarıdır.


Solunum SistemiBoyun, üst solunum yolu, göğüs duvarı ve abdomende yağ depolanması, solunum sisteminin mekanik işlevini bozmaktadır (Efil, 2005). Solunum sistemi ile ilgili olarak primer alveoler hipoventilasyon, Pick-Wick sendromu, pulmoner fonksiyon bozuklukları, obstrüktif uyku apnesi, horlama ve akciğer kanseri görülebilmektedir.Uykuda solunum bozukluğu basit horlamadan derin noktürnel hipoventilasyon ve solunum yetmezliğine kadar uzanan birçok bozukluğa neden olmaktadır. Obstrüktif uyku apnesi (OSA), uyku sırasında üst hava yolunun tam veya kısmi kollapsına sekonder olarak hava akımında tekrarlayan azalma veya tamamen kesilme dönemleri ile karakterizedir. Uykuda gelişen apne sırasında, uyanma ile apne sonlanana ve üst hava yolu açıklığı yeniden sağlanana kadar hipoksi meydana gelir. Daralmış üst hava yolunun oluşturduğu solunum direnci, sıkıntılı solunuma neden olur (Insel, 2007; Efil, 2005). Obezlerde solunum problemleri nedeniyle anestezi risklidir ve erken postoperatif ölümlere neden olabilir (Atar, 2005).Kardiyovasküler SistemKoroner kalp hastalığı, miyokard enfarktüsü obezlerde daha fazla görülmektedir. Obezite dolaylı olarak vasküler yatağın direncini artırarak hipertansiyon sıklığını artırmaktadır (Poirier, et al., 2006).Diyetteki kolesterol düzeyinin aterosklerozla ilişkili olduğu fakat, genetik ve yaş gibi faktörlerin de etkili olduğu belirtilmiştir. Koroner kalp hastalığı için müdahale edilebilir risk faktörleri arasında hiperlipidemi, hipertansiyon, tip 2 diyabet, sigara kullanımı, obezite ve fiziksel inaktivite yer almaktadır (Poirier, et al., 2006; Kwok, et al., 2008; Hubert, et al., 1983).Endokrin SistemObezite, insülin direncinin artmasına yol açarak tip 2 diyabete yatkınlığı artırmaktadır. Genetik yatkınlık ile birlikte obezite, tip 2 diyabet için risk faktörü olarak kabul edilmektedir. (Efil, 2005).Ayrıca yağ dokusunun stroma hücrelerinde östrojen üretiminin artması, obez kadınlarda endometrium kanserinin nedeni olarak açıklanmaktadır (Yetkin, 2008).Kas ve İskelet SistemiObezitenin kas ve iskelet sistemi üzerindeki etkileri zamanla birçok mekanik bozukluklara yol açmaktadır. Osteoartrit, gut, sellülit, ayak ve diz deformiteleri en sık karşılaşılan sorunlardır (Kokino ve ark., 2006).Karın bölgesinde biriken yağ kütlesine bağlı olarak karın kaslarının zayıflaması, omurganın kavsinin bozulmasına, disklerin kaymasına ve bacakları içine alan nörolojik tablolara yol açmaktadır. Eklemler üzerine binen ağırlığın artması, ilerleyen yaşlarda eklem dejenerasyonuna yol açmaktadır (Akbulut ve ark., 2007).Santral Sinir Sistemi ve Üriner SistemObezitenin bu iki sistemde yol açtığı sorunlar, hipertansiyon nedeni ile meydana gelmekte, beyin kanaması ve böbrek yetmezliği riskini arttırmaktadır (Esin, 2005; Akbulut ve diğerleri, 2007).


KanserObezitenin hormonlar üzerinde yaptığı etkiyle kanser riskinin arttığı düşünülmektedir. Obezite farklı kanser türleri ile ilişkilidir (Efil, 2005).Yağ dokusunun stroma hücrelerinde östrojen depolanmasının artması, endometrial kanser riskinin artmasına yol açmaktadır (Atar, 2005).Kaynak; http://zehirlenme.blogspot.com