Tibia Plato Kiriklari Konservatif Tedavisi

Tibia Plato Kırıklarında Konservatif Tedavi


Konservatif Tedavi


Günümüzden yaklaşık 30 yıl öncesine kadar tibia plato kırıklarının büyük bir kısmı konservatif yöntemlerle tedavi edilmekteydi. Özellikle de fraksiyon sonrası alçılama yaygın olarak kullanılmaktaydı. Açık redüksiyon ve internal tespit uygulayanlar oldukça az olmalarına rağmen son 30 yılda cerrahi tedavi endikasyonları giderek genişlemiş ve cerrahi tedavi uygulamaları ön plana geçmiştir (41). Rockvvood, konservatif tedavinin temel endikasyonunu, düşük enerjili tibi lateral plato kırıkları olduğunu belirtmiştir


Slee 1955, Turner 1959 ve Hohl konservatif tedavinin, radyolojisindeki görüntünün cerrahi tedavidekine göre daha kötü olmasına rağmen başarılı bir alternatif olduğunu savunmuşlardır (67). Rasmussen, klinik olarak diz ekleminde lateral instabilite olmayan hastaların radyolojik görünümlerine bakılmaksızın konservatif olarak tedavi edilebileceğini bildirmiştir. Tedaviyi de yumuşak dokuların iyileşmesi ve ağrının azalması için 2 haftalık alçı uygulaması sonrasında 4 hafta boyunca ekleme yük vermeksizin egzersiz önermiş, eklem normal fonksiyonuna kavuşmasından sonrada tam yük verilmesi şeklinde tarif etmiştir.


Fragmanlardaki ayrılma Hohl'a göre 3 mm., Moor'a göre 4 mm'ye kadarsa konservatif tedavi önerilir. Lateral kondil kırıklarında Hohl 6 mm'lik, Sisk ise 8 mm' lik ayrılmalarda konservatif tedavi uygulanabileceğini belirtmektedir. Çökmenin az olduğu durumlarda da konservatif tedavi önerilmiştir. Bu miktar otorlere göre 4-10 mm arasında değişmektedir. Hohl, Schatzker ve Moore 8 mm'ye kadarki çökmelerde konservatif tedavi uygulanabileceğini bildirmişlerdir.


Rockvvood'a göre konservatif tedavinin endikasyonları şunlardır:


1- Kaymamış ve tam olmayan kırıklar


2- Basamaklaşma yapmamış minimal deplase kırıklar


3- Anestezi riski bulunan hastalar


4- İleri derecede osteoporozu bulunan hastalar


5- Birlikte bulunan kardiovasküler, metabolizma ve nörolojik hastalıklar


6- Kırıkla birlikte omurilik yaralanması olanlar


7- Bazı ateşli silah yaralanmaları


8- Çok parçalı açık kırıklar


9- İnfekte kırıklar


http://zehirlenme.blogspot.com