Sutur Reaksiyonu Nedenleri

Sütür Reaksiyonu Nedenleri
Bütün sütür materyalleri vücut için yabancı maddedir ve doku reaksiyonu oluşturacaktır. Genel prensip olarak, ne kadar fazla sütür materyali implante edilirse doku reaksiyonu o kadar fazla olur. Bu yüzden yara kapatılmasında mümkün olan en az sayıda sütür materyali kullanılmalıdır. Canlı dokunun hasara veya yabancı cisme karşı verdiği reaksiyona enflamasyon denir ve implantasyon sonrası 2-7 günde pik yapar. Sütür nedeniyle oluşan inflamasyon yara iyileşmesinde gecikmeye, infeksiyona ve yara iyileşmesinde gecikmeye yol açar. Sütür etrafındaki inflamatuar reaksiyon sütüre edilmiş dokunun yumuşamasına yol açar.
Sütür reaksiyonları nedenleri:
   Hastanın immün direnci
   İnfeksiyon varlığı
   Düğümün çok sıkı atılmış olması
   Ameliyat sonrası yaklaştırılmış yara kenarlarına uygulanan basınç
   Vaskularitenin bozulması.
   Granulasyon formasyonu
Sütür materyaline karşı oluşan doku reaksiyonu 3 aşamada meydana gelir.
    İlk 4 gün polimorfonükleer lökosit, lenfosit ve monositlerden oluşan hücre infiltrasyonu meydana gelir.
    2. aşamada, 4-7 günler arası, makrofaj ve fibroblastlar belirir.
    3. aşamada yani 7. günden sonra kronik inflamasyon görülür.
Nonabsorbable sütürlerde inflamatuar reaksiyon minimaldir. Genellikle 28. günde ince fibröz kapsül oluşur. Absorbable sütürlerde inflamatuar reaksiyon daha belirgindir ve sütür absorbe olana veya vücuttan atılan kadar devam eder. Genelde multiflaman sütür materyalleri kullanıldığında monoflaman materyallerden daha fazla doku reaksiyonu meydana gelir. Bazı sütürler; eğer operasyon sırasında anlamlı bakteriyel kontaminasyon olursa yara infeksiyonunu daha fazla indüklemeye meyillidirler. Sütür materyalinin fiziksel konfigürasyonunun infeksiyonu potansiyalize ettiği gösterilmiştir. Genel olarak multiflaman sütür materyalleri infeksiyonu daha fazla arttırır. Bakteriler multiflaman materyallerin aralıklarına çekilerek lökositlerin etkisinden korunmuş olur.
Bakteri retansiyonunu en aza indirmek için atılan düğüm sayısı da az olmalıdır. Önemli bir gerçeği vurgulamak gerekir ki; yapısı ve içeriği ne olursa olsun bütün sütürler bir dereceye kadar mutlaka infeksiyon olasılığını arttırır. Sütür materyaline (özellikle catgute) karşı gelişen allerji bildirilmiştir. Catgut kullanılan hastalarda; dolaşımda catgute karşı antikorlar saptanmıştır. Catgute absorbsiyonu geciktirmek için eklenen krom tuzları da, krom duyarlılığı olanlarda allerjik reaksiyonu indükleyebilir.