Colyak Hastaligi Tanisi

Çölyak Hastalığı Tanısı

Çölyak hastalığının tanısı için ESPGHAN ( Europian Society of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) kriterleri kullanılmaktadır. Bu kriterler:
a)   Çölyak hastalığı ile uyumlu öykü ve klinik özellikler
b)   Çölyak hastalığı ile uyumlu serolojik bulgular
c)   Çölyak hastalığı ile uyumlu histopatolojik bulgular
d)   Glutensiz diyete belirgin klinik ve serolojik yanıtın olması
e)   Çölyak hastalığına benzeyen diğer hastalıkların dışlanması
f)   İki yaşın altında villüs atrofisi yapan nedenlerin dışlanmasını içerir.
İlk değerlendirmede çölyak hastalığı tanısını doğru koyabilmek, daha önceden biyopsi ile tanı almış hastaların tanısını teyit etmek, aşikar bulguları olan hastalara tanı koymayı basitleştirebilmek ve nonspesifik bulgularla yanlış tanı konulmasından kaçınılması amacıyla Ocak-2012 ESPGHAN tarafından yeni tanı kriterleri yayınlanmıştır. Çölyak hastalığı tanısı için semptom, antikor, HLA ve histoloji bulguları için puanlama sistemi oluşturulmuştur. Çölyak hastalığı tanısının konulabilmesi için 4 puan gerektiği belirtilmiştir.
Serolojik Testler:
Hastalığın    teşhisinde    serum    antigliadin    antikor,    antiendomisyum    antikor, doku transglutaminaz antikoru ile birlikte serum IgA düzeyi kullanılmaktadır
Antigliadin Antikor:
Antigliadin antikor tahılların gliadin içeriğine karşı oluşur. Duyarlılığı ve özgüllüğü antiendomisyum antikora oranla daha düşüktür. Nonspesifik gastrointestinal inflamasyon saptanmış hastalarda da pozitif sonuç verebilmektedir . Peptik ülser, gastroözofagial reflü, akut gastroenterit, inflamatuar barsak hastalığı, kistik fibrozis, inek sütü allerjisi yalancı pozitiflik veren hastalıklardır (77). Tanı almış hastaların glutensiz diyet altında izlemleri sırasında kullanılması önerilmektedir.
Antiendomisyum Antikor:
EMA analizi, duyarlılığı ve özgünlüğü en yüksek testlerden biridir (79-81). Küçük yaşlarda yani hastalığın erken evrelerinde veya mukozal değişikliklerin henüz belirgin olmadığı fazda EMA ve tüm serolojik testlerin tanısal güçleri mukozal atrofisi olan vakalara göre düşüktür. EMA değerlendirmesi kalitatif bir yöntemdir. Değerlendirmeler için bu konuda eğitimli ve deneyimli bir göz gerektirir. Aynı zamanda pahalı ve işlem süresi uzundur (1). Tanıda AGA ile birleştirildiğinde duyarlılığı ve negatif öngörü değeri % 100’ dür (82). Glutensiz diyeti takiben negatifleşme, diğer antikorlardan daha önce olmaktadır. İki yaş altı çocuklarda duyarlılığı ve özgüllüğü düşüktür (83).
Doku Transglutaminaz Antikor:
Doku transglutaminaz endomisyum dokusunu antijen olarak algılar. dTG duyarlılığı % 90’ dan fazladır; özgüllüğü EMA’dan daha düşüktür. Testin uygulama kolaylığı ve maliyet avantajı da göz önüne alındığında, hastalık tarama ve izleminde dTG testinin kullanılması önerilmektedir (1).