Colyak Hastaligi Tedavisi

Çölyak Hastalığı Tedavisi

Çölyak hastalığında temel tedavi; buğday, arpa, yulaf , çavdar gibi gıdalarda bulunan ve toksik özellik taşıyan glutenin yaşam boyu diyetten çıkarılmasıdır . Glutensiz diyete klinik yanıt günler haftalar içerisinde olurken histolojik düzelme iki yıla kadar uzayabilir.
Tedavi başlangıcından itibaren glutensiz diyete yanıtı olmayan ya da başlangıçta yanıt verip daha sonra izlemde yanıt vermeyen çölyak hastaları tedaviye dirençli kabul edilip bu grup hastalarda steroid, azotiopürin ve siklosporin gibi immün supresif ilaçlar kullanılabilir. Yeni tanı almış ve hızlı büyüme dönemindeki çölyak hastalarına vitamin ve mineral desteği verilmesi önerilmektedir
Çölyak hastalarında önerilen vitamin ve mineral desteği
Kalsiyum          500-1000 mg/gün
Folik asit          5-10 mg/gün
Kobalamin        1 mg 2-3 ay arayla hidroksikobalamin şeklinde
D vitamini         1,25 mg/gün veya 50000 ü/gün