Dogustan Carpik Ayak Tanisi

Doğuştan Çarpık Ayak Tanısı 

Fizik Muayene: Yenidoğanlarda gerçek bir çarpık ayak olgusunun tespit edilmesi nadiren zorluk arz eder. Hastaların idiopatik olmayan deformite durumu-na işaret eden ilgili diğer anormalliklerin ve nöromusküler hastalıkların belirlen-mesi için tam bir beden muayenesine tutulmaları gerekmektedir. İdiopatik olma-yan sendromik çarpık aya-ğın prognozu genellikle idiopatik çarpık ayağın progno-zundan daha kötüdür. 

DÇA'ta 3 önemli belirti görülür: 

1-  Ekin; ayak önü plantare doğru düşüktür. Ayak bileğinde Asil tendonu gergindir. Midtarsal alanda plantar yapılar gergindir.

2- Topuğun varusu; Mediale yapışan gergin Asil tendonu ile içte kontrakte bağlar düzeltmeye direnç gösterir.

3-  Ayağın ön kısmının adduksiyonu ve varusu; Ön ve arka tibial kaslar birinci metatars ile naviküleri inversiyona çeker.

Ayak bileği dışa dönmüştür. Dış malleol arkaya dönüktür. Naviküler kemik iç malleole yaklaşmış, mediale kaymıştır. Talus başı orta ayağın dorsola-teralinde palpe edilir. Rijitide geliştikçe talus başı talus cisim ekseninden daha çok mediale kayar. 

Yenidoğanlarda genel olarak şekil bozuklukları elle düzelebilir yani yumu­şaktır. Gecikmiş olgularda kavuş deformitesinin belirginleştiği görülür. Ayak dış yüzündeki deri ince ve parlaktır. Çarpık ayak normal ayağa göre % 20 daha küçüktür. Yetersiz kas yapısı bacakta atrofık görünüme yol açar. Çocuk yürümeye başlamışsa ayak dış kısmına basarak yürür ve burada deri altı bursa gelişir. 

DÇA deformitesi düzeltilmezse kemiklerde birçok geç uyumsal değişik­likler meydana gelir. Bu değişiklikler yumuşak doku kontraktürlerinin derecesine ve olgunun yürüyüp yürümediğine bağlıdır. Tedavi edilmemiş erişkinlerde spon-tan füzyon gelişebilir.