Dogustan Carpik Ayak Nedir

Doğuştan Çarpık Ayak DÇA Nedir

Doğuştan çarpık ayak (DÇA) Hipokrat zamanından beri bilinen bir çocuk ortopedi rahatsızlığıdır. Doğumsal ortopedik deformiteler arasında en sık karşılaşılan yoğun tedavi gerektiren bu rahatsızlık hakkında, günümüze kadar pek çok çalışma yapılmış ve tedavisinde çok değişik yöntemler uygulanmıştır. DÇA tek başına bir anomali olabileceği gibi, Artrogriposis Multipleks Kongenita (AMC), Muskuler distrofiler, kongenital miyopatiler, Down sendromu, ve distrofik cücelik gibi bir sendromun lokal belirtisi de olabilir. 

Anomalinin 3 ana bileşeni vardır:

1-   Ayak bileğinin ekinusu

2-   Topuğun inversiyonu (varus)

3-   Ayağın ön ve orta kısmının adduksiyonu ve inversiyonu

Bu üç bileşene sıklıkla kavuş deformitesi eşlik ederken bazı olgularda internal tibial torsiyonda görülür. Deformitelerin ciddiyet derecesi farklı olabilir; ayak önünün adduksiyonu ve kavuş deformitesi ile birlikte ayağın tümü ekinus ve varus pozisyonunda olabilir veya minimal derecede ekinus ve varusun görüldüğü hafif bir deformite şeklinde de olabilir. DÇA ta ayak bileği midtarsal ve subtalar eklemlerde patolojik tutulum vardır.

DÇA tedavisinde günümüze kadar deformitenin histolojik ve patoanatomik değişikleri anlaşıldıkça pek çok değişik yöntem geliştirilmiş, zaman içerisinde eskiden çok kullanılan tedavi yöntemlerinden bazıları günümüzde terk edilmiştir. DÇA tedavisinde cerrahi ve cerrahi dışı pek çok tedavi günümüze kadar yayınlanmıştır. Deformitenin düzeltilmesinde günümüzde uygulanan yöntemler arasında uzun dönem sonuçları en iyi olana metod Dr. İgnasio Ponseti tarafından bildirilmiştir.

DÇA ta tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi için International Clubfoot Study Group (ICFSG) kurulmuş ve 1998 yılından 2003 yılına kadar düzenlenen değişik toplantılar sonrasında tedavi sonuçlarını objektif olarak değerlendirilmesi için ortak bir değerlendirme formu oluşturulmuştur.