Dogustan Carpik Ayak ve Ayirici Tanisi

Doğuştan Çarpık Ayak ve Ayırıcı Tanısı 

1-  Postural DÇA; olgunun düzeltilebilir karakterde olmaması, gerçek çarpık ayağın daha hafif seyreden postural çarpık ayaktan ayrılmasını sağlar. Postural çarpık ayakta gerçek çarpık ayakta rastlanan belirgin kontraktürlere, cilt kıvrımlarına ve rijitideye rastlanmaz.
2-  Doğuştan tibia yokluğu; ayak çarpık ayak görünümüne sahip olabilir. Medial ve lateral malleolün orta ayakta komşuluklarının dikkatli palpasyonu ve grafi kontrolü ile ayırıcı tanı yapılabilir.
3- Teratolojik kökenli çarpık ayak (Artrogriposiz multipleks konjenita)
4-  Sendromlarla beraber olan çarpık ayak (Streeter, Freeman Sheldon, Larsen, Mobius ve Down sendormu gibi )
Radyolojik Değerlendirme: Her ne kadar tarsal kemik deformitelerinin değerlendirilmesinde radyolojik değerlendirme kullanılsa da filmlerin değerlen­dirilmesinde oldukça güçlükler yaşanmaktadır. Bunun birçok nedeni vardır:
1)  Ayağın rijit ve deforme olduğu durumlarda pozisyon vermekte güçlük çekilir.
2)  Ossifik çekirdek nerdeyse tamamen kıkırdak yapıda olan tarsal kemiklerin gerçek şekli ile ilgili yetersiz bilgi verir.
3)  Hayatın ilk yılında sadece talus, kalkaneus ve metatarslar ossifiyedir. (küboid altıncı ayda kuneiformlar birinci yılda ve navikuler üç yıldan sonra)
4)  Rotasyon açıların ölçümünde yanıltırken talusun domunun düzleşmiş gibi görünmesine neden olur
Radyolojik çalışmaları optimize etmek için, radyografiler tedavi öncesi, tedavi esnasında ve sonrasında DÇA'ın değerlendirilmesinde önemlidir. Yürümeyen bir çocukta standart radyografiler her iki ayağın ön arka ve zorlamalı dorsifleksiyon lateral radyografileridir. Daha büyük çocuklarda ayakta basarak ön arka ve lateral radyografiler çekilebilir.