Karaciger Nakli Adayinin Belirlenmesi

Karaciğer Nakli Adayının Belirlenmesi

Transplantasyon merkezine hasta yönlendirmek için en uygun zaman hastada nakil gereksinimi saptanmasından sonraki en kısa zamandır. Portoenterostomi sonrasında sarılığı devam eden infantlar, akut karaciğer yetersizliği tanısı alan olgular ve nedeni ne olursa olsun karaciğer sirozu tanısı alan hastalar bekletilmeden bu konuda deneyimli merkezlere yönlendirilmelidir. Erken yönlendirme, nakil ekibinin uygun zamanlama ve strateji geliştirmesine olanak verir.
Başvuruda hastanın ayrıntılı öyküsü alınarak fizik bakısı yapılmalıdır. Öncelikle hastada nakil endikasyonun varlığı sorgulanmalıdır. İlerleyici hastalığı olmayan hastaya yapılacak gereksiz naklin önlenmesi kadar nakil ihtiyacı olan ancak tanısı konulamamış bir hastanın tanısının konulması için bekletilmemesi de o kadar önemlidir.
Karaciğer nakli bir ekip işi olduğundan, hastaların nakil yapacak cerrah, pediatrik hepatolog, çocuk infeksiyon hastalıkları uzmanı, anestezi uzmanı, çocuk psikiyatri uzmanı, uzman patolog ve sosyal hizmetler uzmanı ile birlikte çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekir.
Nakil öncesi dönemde araştırmalar, etyolojinin belirlenmesi ve eşlik eden problemlerin saptanmasına yönelik olmalıdır. Her hasta, karaciğer dışı organ tutulumu ve etkilenimi açısından ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. İlerleyici nörolojik tutulumu olan ya da nakil sonrası tekrar edebilecek hastalığı olanlar belirlenmelidir. Nakil endikasyonu multidisipliner yaklaşımla konulmalı ve nakil sonrası dönem konusunda aile bilgilendirilmelidir.
Nakil öncesi hasta değerlendirilmesinde temel noktalar
     Tanının ve karaciğer nakil endikasyonunun doğrulanması
    Nakil zamanının belirlenmesi
    Nakil sonrası dönemde sorun olabilecek problemlerin saptanması
    Eşlik eden organ tutulum ve etkilerinin araştırılması
    Uzun dönem izlemde aile uyumunun göz önüne alınması