Karaciger Nakli Ne Zaman Yapilmali

Karaciğer Nakli Ne Zaman Yapılmalı

Karaciğer nakil zamanlaması için günümüze dek değişik parametreler içeren ölçekler kullanılmışsa da hastalığın ağırlığını kesin olarak sınıflandırabilecek bir sistem bulunmamaktadır. Son yıllarda pediatrik son dönem karaciğer hastalıkları skoru (PELD) bu amaçla kullanılabilmektedir.
PELD skor = (0.436 [yaş]) – 0.687 log [albumin g/dl] + 0.480 log [total bilirubin mg/dl] + 1.857 log [INR] + 0.667 [büyüme geriliği]
Değişik çalışmalarda, bu skoru kullanmanın nakil bekleme listesindeki sağkalımı etkilediği gösterilmiştir (42,43). Nakil sonrası sağkalımı belirlemedeki gücü ise bilinmemektedir. Bu skorlama sisteminde birçok hastada karşılaştığımız komplikasyonlar (tedaviye dirençli asit, inatçı kaşıntı, tekrarlayan gastrointestinal kanamalar vb.) yer almamaktadır. Bu nedenle hastaların nakil zamanlamasının belirlenmesinde PELD skoru yanı sıra mevcut hastalığına bağlı komplikasyonlar da göz önünde bulundurulmalıdır